Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Zatory płatnicze i Ustawa o zatorach płatniczych

 • 29-06-2018Zatory płatnicze – ponad połowa firm ma problemy z płatnościami
  Ponad połowa (52 proc.) firm w Polsce informuje o opóźnieniach płatności kontrahentów wynoszących minimum 60 dni w ciągu ostatnich 6 miesięcy – wynika z badania przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor. W II kwartale br. odnotowano także wzrost odsetka przedsiębiorstw negatywnie oceniających przyszłość. więcej »
 • 17-05-2018Zatory płatnicze – sankcje podatkowe poprawią sytuację?
  Planowane przez rząd wprowadzenie swego rodzaju sankcji podatkowych związanych z zatorami płatniczymi to rozwiązanie idące w słusznym kierunku – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja proponuje też jednak inne działania, w tym rozszerzenie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji o wykorzystywanie pozycji rynkowej w celu wymuszenia rażąco długiego terminu płatności. więcej »
 • 17-11-2017Więcej problemów z zatorami płatniczymi
  W ostatnich miesiącach przybyło firm, którym odbiorcy nie płacą za towary/usługi w terminie – wynika z nowego badania przeprowadzonego dla BIG InfoMonitor. Odsetek przedsiębiorców sygnalizujących kłopoty z należnościami przeterminowanymi o ponad 60 dni wynosi już ponad 50 proc. Duże problemy z zaległościami mają aktualnie przedsiębiorstwa handlowe oraz te zatrudniające minimum 10 pracowników. więcej »
 • 20-03-2017Koszty zatorów płatniczych wynoszą ponad 100 mld zł rocznie
  Koszty zatorów płatniczych dla polskich firm wynoszą przeszło 100 mld zł w skali roku – wynika z nowego raportu pn. „Zatory płatnicze: Duży problem dla małych firm”, opublikowanego przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Okazuje się, że wzrost odsetka przeterminowanych faktur ma zazwyczaj bezpośrednie przełożenie na poziom inwestycji. więcej »
 • 28-06-2016Uregulowane zaległe należności w kosztach następcy prawnego
  Pytanie podatnika: W 2015 r. zgodnie z zapisami art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakład budżetowy dokonywał zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z powodu nieuregulowania w terminie kwot wynikających z wystawionych faktur, bądź innych dokumentów. 31 grudnia 2015 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę z o.o.. W 2016 r. spółka uregulowała zaległe zobowiązania. Czy spółka ma prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów ww. kwoty? więcej »
 • 14-06-2016Podatki 2016. Możliwość stosowania uchylonych przepisów o korekcie kosztów
  Pytanie podatnika: Poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (spółki) rozpoczął się 1 kwietnia 2015 r. i zakończył 31 marca 2016 r. Czy Wnioskodawca jest uprawniony na podstawie art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów (lub ewentualnie korekty przychodów) o kwoty nieuregulowanych zobowiązań w IV kwartale roku podatkowego, w związku z upływem terminu 30-dniowego albo upływem terminu 90-dniowego? więcej »
 • 24-05-2016Wydłużenie terminu płatności a korekta kosztów
  Pytanie podatnika: Spółka otrzymała od Gminy fakturę z terminem płatności 21 listopada 2015 r. (czyli 30 dni od daty wystawienia), którą Spółka zaliczyła w koszty zgodnie z datą wystawienia. Z uwagi na opóźnienia w przekazaniu środków od Odbiorcy, Spółka wystąpiła do Gminy o możliwość wydłużenia terminu płatności. Wójt Gminy wydał zarządzenie z decyzją o wydłużeniu terminu płatności do 31 marca 2016 r. Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów wynikających z niezapłaconej faktury? więcej »
 • 22-04-2016Podatki 2016. Amortyzacja środka trwałego w leasingu finansowym
  Pytanie podatnika: Czy Spółka może od 1 stycznia 2016 r. w świetle bieżących przepisów po zniesieniu korekty, o której mowa w art. 15b ww. ustawy, zakwalifikować całość odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów? więcej »
 • 03-02-2016Niezapłacone faktury a podatek dochodowy. Uregulowanie zobowiązania
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo po dniu 1 stycznia 2016 r. zaewidencjonować na podstawie dowodu wewnętrznego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Wnioskodawcę dla samodzielnej działalności gospodarczej za rok 2016 i następne lata podatkowe i będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu nieopłaconych zobowiązań zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów pod datą uregulowania ww. zobowiązań przez Stronę, bez względu na rok (kwartał) podatkowy, jakiego one dotyczą, o które to wydatki w poprzednich okresach rozliczeniowych (latach podatkowych, kwartałach) strona zmniejszyła koszty uzyskania przychodu? więcej »
 • 01-12-2015Zatory płatnicze dotyczą prawie połowy firm w Polsce
  Problemy z opóźnieniami w płatnościach w największym stopniu dotyczą mikrofirm – wynika z 29. edycji raportu BIG InfoMonitor, który w cyklicznym ujęciu przedstawia tzw. indeks zatorów płatniczych wśród polskich przedsiębiorstw. Prawie połowa firm (48 proc.) ma problemy z terminowym odzyskiwaniem należności. Przeciętna suma przeterminowanych o przeszło 60 dni należności wynosi aktualnie 41,6 tys. zł.  więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »