INDEKS TEMATYCZNY » Zatory płatnicze i Ustawa o zatorach płatniczych

 • 04-03-2020
  Podatki 2020: Nowe wzory formularzy CIT
  Z początkiem kwietnia br. w życie wejdzie rozporządzenie resortu finansów, które zmodyfikuje część wzorów formularzy dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowych informacji CIT/WZ i CIT/WZG. Przewidziano również zmiany w innych wzorach. więcej »
 • 24-01-2020
  Szkolenie: Zmiany w przepisach dotyczących zatorów płatniczych - aspekty prawne i podatkowe
  Od początku 2020 roku obowiązują zmodyfikowane i zaostrzone przepisy regulujące skutki prawne i podatkowe dopuszczenia do powstania przeterminowanej należności. Zmiany mają na celu dalsze dyscyplinowanie dłużników, w połączeniu z poprawą pozycji wierzycieli, szczególnie w relacjach asymetrycznych - małego i dużego przedsiębiorcy. Zakres zmian jest bardzo szeroki, a ich konsekwencje wybiegają daleko poza ewentualne skutki odsetkowe. Wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT i CIT może przyczynić się do powstania znaczących strat podatkowych, jeśli nie zostaną zrealizowane odpowiednie procedury i dotrzymane terminy. Z drugiej strony u dłużników pojawiają się nowe możliwości optymalizacji wierzytelności, które mogą zmniejszyć dolegliwości wynikające z zatorów płatniczych. więcej »
 • 23-12-2019
  Ustawa antyzatorowa – nieterminowi płatnicy muszą liczyć się z nowymi karami
  Z początkiem nowego roku w życie wejdą przepisy tzw. ustawy antyzatorowej. W efekcie nieterminowi płatnicy będą musieli liczyć się z nowymi karami. Pakiet zmian zakłada m.in. skrócenie terminów na zapłatę faktur, wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz nałożenie na największe podmioty obowiązku raportowania praktyk płatniczych. więcej »
 • 23-12-2019
  Zatory płatnicze - od stycznia 2020 firmy łatwiej odzyskają dług
  1 stycznia 2020 r., razem z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych  zmienione i doprecyzowane zostaną najważniejsze przepisy dotyczące postępowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostaną dostęp do nowych reguł i rozwiązań, które pomogą odzyskiwać przeterminowane płatności. więcej »
 • 25-11-2019
  Podatki 2020: Nowy projekt ws. przekazywania ksiąg na żądanie UOKiK
  Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt nowego rozporządzenia dotyczącego przekazywania ksiąg podatkowych na żądanie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Regulacje będą dostosowane do wprowadzanych zmian ws. przeciwdziałania zatorom płatniczym. więcej »
 • 18-11-2019
  Podatki 2020: Ulga na złe długi w PIT
  1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wprowadza rozwiązania mające zmobilizować dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcić do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczące nowej ulgi na złe długi. Ulga ta jest już od kilku lat w VAT, teraz będzie również w PIT i CIT. więcej »
 • 24-09-2019
  Zatory płatnicze – najwięksi dłużnicy będą surowo karani
  Już 1 stycznia 2020 r. w życie wejdą nowe regulacje mające ograniczyć zjawisko zatorów płatniczych. Dłużnicy zalegający kontrahentom z płatnościami będą musieli liczyć się z dodatkowymi karami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł nakładać sankcje finansowe w sytuacji, gdy suma zaległych świadczeń pieniężnych wyniesie w trakcie 3 kolejnych miesięcy minimum 5 mln zł. więcej »
 • 12-08-2019
  Podatki 2020: Najwięksi podatnicy będą raportować swoje praktyki płatnicze
  Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostaną zobowiązani do składania sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty – wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Pierwsze raporty będą składane w 2021 r. i mają być dostępne publicznie. więcej »
 • 22-07-2019
  Podatki 2020: Ustawa dotycząca zatorów wprowadza też zmiany w podatkach
  Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzi m.in. kilka zmian dotyczących podatków. Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do raportowania swoich praktyk płatniczych, a firmy, które nie dostaną zapłaty na czas, będą mogły korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT. więcej »
 • 19-07-2019
  Walka z zatorami płatniczymi – UOKiK będzie wymierzać kary finansowe
  Parlament kończy prace nad nową ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Jedną z projektowanych nowości jest umożliwienie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymierzania kar finansowych w przypadku nadmiernych opóźnień w płatnościach. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.02.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.02.2023

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY