Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Zabezpieczenie majątkowe

 • 05-05-2020Zabezpieczenie na majątku podatnika musi mieć uzasadnione podstawy
  Dokonane na majątku przedsiębiorcy zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych może znacząco wpłynąć na możliwość regulowania przez niego bieżących zobowiązań wobec swoich pracowników i kontrahentów. Negatywnie wpływa również na sytuację życiową samego podatnika. Dlatego wydane przez organy decyzje o zabezpieczeniu powinny być należycie uzasadnione. więcej »
 • 23-08-2017Podatki 2017: Wątpliwości wokół VAT i wytycznych prokuratora generalnego
  Nowe wytyczne prokuratora generalnego, które dotyczą zwiększenia efektywności postępowań związanych z wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT), wzbudziły wątpliwości wśród przedsiębiorców. Jak twierdzą eksperci Business Centre Club, walka z oszustami podatkowymi jest konieczna, ale nie powinna uderzać w uczciwe i nieświadomie wplątane w przestępczy proceder firmy. więcej »
 • 13-03-2015Zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
  W systemie podatku od towarów i usług możliwość uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku i opodatkowania wyłącznie ostatecznego konsumenta - nabywcy. Uwaga: Możliwość zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym dotyczy, co do zasady wyłącznie czynnych podatników podatku od towarów i usług. więcej »
 • 27-12-2012MF: Organy podatkowe nie mogą orzekać o istnieniu hipoteki
  Interpelacja nr 10022 do ministra finansów w sprawie orzekania przez organy podatkowe w sprawach dotyczących ustalenia istnienia hipoteki na nieruchomości więcej »
 • 24-09-2012Zabezpieczenie na majątku podatnika
  Instytucja zabezpieczenia (art. 33 Ordynacji podatkowej) nie ma automatycznego zastosowania w każdym postępowaniu dotyczącym zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa, w którym przewidywana jest zwiększona wysokość zobowiązania podatkowego względem zadeklarowanej przez podatnika. Przewidywaną wysokość zobowiązania podatkowego należy zestawić z sytuacją majątkową strony i dopiero wówczas ocenić czy zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, także w ramach postępowania egzekucyjnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. więcej »
 • 23-11-2011Zabezpieczenie majątkowe a skrócenie terminu zwrotu VAT
  W przypadku, gdy zadeklarowany przez podatnika zwrot podatku VAT wymaga dodatkowego sprawdzenia, organ podatkowy przedłuża termin jego zwrotu do zakończenia postępowania wyjaśniającego. Istnieje możliwość uzyskania zwrotu przed zakończeniem czynności wyjaśniających, po złożeniu w organie podatkowym zabezpieczenia majątkowego. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »