Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Wypadek przy pracy

 • 02-03-2021Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych
  Od 1 kwietnia 2021 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lutego 2021 r. (M.P. poz. 217), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. będą one nieco wyższe. więcej »
 • 23-02-2021PIP: Zakażenie koronawirusem jako wypadek przy pracy
  Stosownie do przepisu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.  więcej »
 • 28-05-2019Czym się różni telepraca od home office?
  Telepraca ma charakter stały, nie incydentalny. W przypadku home office pracownik wykonuje pracę zarówno w zakładzie pracy, jak i w domu. Ten rodzaj pracy może mieć charakter epizodyczny. W obecnej sytuacji home office to tylko zwyczajowa praktyka. W firmach między pracownikami a pracodawcą ustalana jest zasada, że np. raz w tygodniu możemy pracować w domu. Jednak pracodawca nie ma wpływu na warunki bhp panujące w mieszkaniu pracownika, więc jak przykładowo rozpoznawać sprawy z zakresu wypadków przy pracy? więcej »
 • 23-04-2019Świadczenia wypadkowe przedsiębiorcy
  Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z tytułu tych ubezpieczeń jesteś zobowiązany do comiesięcznego odprowadzania składek. Dobrowolne jest dla ciebie tylko ubezpieczenie chorobowe. Jeśli ulegniesz wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem działalności (wypadkowi przy pracy) i w skutek tego wypadku nie możesz pracować, masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. więcej »
 • 29-03-2019Liczba wypadków przy pracy spadła o niecałe 5 proc.
  W 2018 r. zgłoszono ponad 84,3 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co oznacza spadek o 4,6 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Zmniejszeniu uległ również tzw. wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 osób pracujących), który spadł z 6,84 do 6,37. więcej »
 • 05-07-2018Zadośćuczynienie dla pracownika za wypadek przy pracy z PIT
  Pytanie: Wnioskodawczyni zawarła umowę na czas nieokreślony w formie ustnej z pracodawcą i płatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. Podczas istniejącej umowy o pracę Zainteresowana uległa wypadkowi w pracy. Pracodawca z tego tytułu wypłacił jej zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie wynika z umowy zawartej po wypadku i jest to umowa inna niż sądowa. Jest to umowa z pracodawcą i nie dotyczy żadnej ugody, w tym sądowej. Czy Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek od otrzymanego zadośćuczynienia? Jeśli tak, to w jakiej kwocie? więcej »
 • 02-05-2018Wypadek przy pracy: Ugoda pozasądowa zobowiązuje do zapłaty PIT
  W sytuacji gdy pracodawca zawarł z poszkodowanym w wypadku przy pracy ugodę pozasądową, na podstawie której dokonuje na rzecz poszkodowanego różnego rodzaju świadczeń, ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy PIT korzysta wyłącznie odszkodowanie w postaci renty, o której mowa w art. 444 § 2 lub 3 Kodeksu cywilnego. Pozostałe świadczenia, jeżeli nie mieszczą się w zakresie żadnego ze zwolnień przedmiotowych, podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 14-03-2018Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych
  Od 1 kwietnia 2018 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2018 r. (M.P. poz. 268), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. będą one nieco wyższe. więcej »
 • 07-08-2017Wypadek pracownika. Poranna toaleta to nie droga do pracy
  Przepisy nie określają początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się jednak, że droga ma swój początek z chwilą opuszczenia mieszkania lub bramy zakładu pracy i kończy się również na granicy terenu władztwa zakładu pracy, czy z chwilą przekroczenia progu domu, w którym mieszka pracownik - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na zapytanie poselskie. więcej »
 • 25-04-2017Rosną odszkodowania za wypadki przy pracy
  Od 1 kwietnia br. obowiązują wyższe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Aktualnie stawka za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 809 zł, co oznacza wzrost o 29 zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »