INDEKS TEMATYCZNY » Wynagrodzenia

 • 26-11-2010
  NSA: Pensje z unijnych programów nie zawsze wolne od PIT
  Powierzenie innym podmiotom w ramach realizowanego programu wykonania poszczególnych czynności składających się na pewną całość nie można utożsamiać z bezpośrednią realizacją programu przez te podmioty, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskany przez nie z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w ww. przepisie. Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia. "Bezpośrednia realizacja" nie oznacza obowiązku osobistego jego wykonania przez podatnika będącego beneficjentem bezzwrotnej pomocy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 22-10-2010
  Wynagrodzenia wyższe o VAT dla syndyków-płatników tego podatku
  Wynagrodzenie syndyka, w tym jego wstępna wysokość, a także zaliczki na wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy płacą podatek od towarów i usług, będą podwyższone o kwotę tego podatku. Takie rozwiązanie znalazło się w zatwierdzonych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. więcej »
 • 29-09-2010
  Jak przeliczać wynagrodzenia w obcych walutach
  Pytania podatnika: Według jakiego kursu GBP w stosunku do złotego polskiego Wnioskodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy, które wypłaca pracownikowi w GBP, celem obliczenia w złotych polskich wysokości przychodu pracownika oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego wynagrodzenia? Jak prawidłowo określić dzień uzyskania przychodu? więcej »
 • 15-09-2010
  Koszty pracy w strefie euro rosną najwolniej od 10 lat
  Godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły w drugim kwartale o 1,6 proc. w stosunku rocznym, w porównaniu z 1,9 proc. w poprzednim kwartale – podał Eurostat. Jest to najniższy wzrost zarejestrowany od 2000 r., kiedy rozpoczęto prowadzenie badań. W Dwudziestce Siódemce roczny wzrost wyniósł w drugim kwartale br. 1,6 proc., w porównaniu z 2,1 proc. w poprzednim kwartale. więcej »
 • 18-08-2010
  Pracodawcy RP: Ostrożnie z podwyżkami
  Firmy nie powinny zbyt pochopnie zwiększać kosztów działalności, także tych związanych z wynagrodzeniami pracowników - uważa ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki. Jego zdaniem, mimo niższego od średniej europejskiej - głównie ze względu na płacę - zadowolenia polskich pracowników z sytuacji zawodowej, decyzjom o podwyżkach nie sprzyja niepewna sytuacja gospodarcza. więcej »
 • 18-08-2010
  PKPiR: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy rachunki od umów zlecenia mogą widnieć w KPiR w postaci jednego dowodu wewnętrznego zawierającego listę rachunków z kwotami brutto oraz numerami rachunków, czy też winny być ewidencjonowane każdy z osobna? więcej »
 • 23-07-2010
  Wypłaty dla pracowników dokonanych z podziału zysku jako KUP
  Należne udziałowcom dywidendy z tytułu udziału w spółce kapitałowej są środkami przenoszonymi z majątku tejże spółki do majątku jej wspólnika, które to świadczenie stanowi realizację szczególnego zobowiązania wynikającego z relacji spółka kapitałowa - wspólnik. Z tych tez względów świadczenia takiego nie można traktować jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osobę prawną. Czym innym niż wypłata dywidendy wspólnikowi jest natomiast wypłacanie przewidzianych regulaminem wewnętrznym spółki świadczeń zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeżeli źródłem środków na realizację tejże wypłaty będzie osiągnięty przez spółkę w poprzednim roku zysk netto. więcej »
 • 22-07-2010
  Kwota niewypłaconych wynagrodzeń sięga 110 mln zł
  W I półroczu br. o blisko jedną piątą w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji pracownikom zakładów kontrolowanych przez inspektorów pracy, natomiast kwota niewypłaconych należności zwiększyła się z 68 mln zł do 110 mln zł - poinformował główny inspektor pracy Tadeusz Zając. więcej »
 • 18-06-2010
  Lewiatan: Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia wspiera rozwój gospodarki
  Dobre dane dotyczące wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń pozwalają na optymistyczne prognozy dotyczące konsumpcji indywidualnej, a tym samym potwierdzają szanse na ponad 3-proc. wzrost PKB w 2010 r. - ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 roku zwiększyło się w ujęciu rocznym o 4,8 proc., natomiast przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do maja 2009 r. o 0,5 proc. więcej »
 • 11-06-2010
  Wymóg stosowania przepisów Karty Nauczyciela zgodny z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny uznał, że zobowiązanie gminy do stosowania przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych nie narusza konstytucji. Trybunał wydał wyrok po rozpoznaniu wniosku Rady Gminy Stoszowice, według której Karta Nauczyciela zmusza samorządy do prowadzenia szkół wbrew zasadom gospodarności, za to z maksymalnym uwzględnieniem interesów ekonomicznych nauczycieli. więcej »
« poprzednia[ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

08.12.2022

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.12.2022

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2022

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1590.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2022

Szkolenie on-line: Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po zmianach w 2022/2023 r. - wpływ...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2022

Szkolenie on-line: Podatek PIT 2022/2023 (Polski Ład 2.0)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY