INDEKS TEMATYCZNY » Wynagrodzenia

 • 08-12-2009
  Coraz więcej pracodawców deklaruje podwyżki wynagrodzeń
  Z piątej edycji badań planów i opinii pracodawców w Polsce przeprowadzonej przez Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP wynika, że przedsiębiorcy nie zamierzają redukować zatrudnienia, a nawet coraz więcej firm rozważa podniesienie wynagrodzeń. Firmy, które planują wzrost płac pracowników, deklarują również zwiększenie zatrudnienia. więcej »
 • 24-11-2009
  PKPiR krok po kroku – odcinek 9
  Od 2009 r. ustawodawca wprowadził nowe, bardziej korzystne niż przed nowelizacją, zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (metodą memoriałową). W roku 2008 wynagrodzenia i składki ZUS zaliczane były do kosztów podatkowych w dacie faktycznej zapłaty. Od 1 stycznia 2009 r. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego (art. 22 ust. 6ba updof). więcej »
 • 19-11-2009
  KPP: Uchylenie ustawy wskaźnikowej tylko razem z "kominówką"
  Konfederacja Pracodawców Polskich nie zgadza się na uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, jeżeli jednocześnie uchylona nie zostanie tzw. „kominówka”. – Prace nad uchyleniem ustawy „wskaźnikowej” powinny być wstrzymane do momentu przedstawienia projektu ustawy znoszącej ograniczenia w wynagrodzeniach kadry zarządzającej w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa – przekonuje ekspert KPP Adam Ambrozik. więcej »
 • 04-11-2009
  Komisja Trójstronna nie będzie ustalać limitu wzrostu płac w firmach
  Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach nie będzie ustalany w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w której skład wchodzą: rząd, organizacje związkowe, pracodawcy – przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt uchylenia ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców. więcej »
 • 28-10-2009
  Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma składek ZUS
  Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. więcej »
 • 16-09-2009
  Nie każda kwota pieniężna wynikająca z ugody sądowej jest odszkodowaniem
  Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie z ugody sądowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 08-09-2009
  W 2008 r. spadło tempo wzrostu realnej płacy w większości krajów UE
  Eurofound, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, opublikowała roczne sprawozdanie w sprawie wzrostu płac w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że średni realny wzrost płac pracowników w Europie spadł z 3,6 proc. w 2007 do 1,3 proc. w 2008 r. Pod względem tempa zmiany wynagrodzeń odnotowano znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE, zwłaszcza pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Wspólnoty. więcej »
 • 08-09-2009
  Komisja Trójstronna: Bez porozumienia w sprawie przyrostu wynagrodzeń
  Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych nie ustaliła wspólnego stanowiska na temat wysokości wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w firmach w przyszłym roku. Podczas posiedzenia Komisji zostały przedstawione także informacje z posiedzenia zespołów problemowych ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy, dotyczące planów prywatyzacyjnych oraz polityki transportowej państwa. więcej »
 • 04-09-2009
  7-proc. podwyżka dla nauczycieli w 2010 r.
  Od września przyszłego roku nauczyciele otrzymają podwyżki w wysokości 7 proc. - przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy rządem i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. – Wzrost wynagrodzeń nauczycieli nadal jest priorytetem rządu – zapewnił minister Michał Boni, który prowadził negocjacje strony rządowej ze związkami zawodowymi. więcej »
 • 16-07-2009
  Dwa razy więcej pracowników nie otrzymuje pensji w terminie
  Najnowsze wyniki kontroli wypłaty wynagrodzeń przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy wskazują, że od stycznia do czerwca tego roku – w porównaniu z I półroczem 2008 – o sto procent wzrosła liczba pracowników, którzy nie otrzymali na czas przysługującego im wynagrodzenia. Kwota niewypłaconych należności sięga już prawie 70 mln zł. więcej »
« poprzednia[ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.11.2022

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.11.2022

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.11.2022

Szkolenie on-line: Podatek PIT - najnowsze i planowane zmiany (Polski Ład 2.0)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
01.12.2022

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę z uwzględnieniem pakietu mobilności -...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
03.12.2022

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY