INDEKS TEMATYCZNY » wierzyciel

 • 22-01-2013
  Doprowadzenie do bankructwa jako przestępstwo
  Dłużnik, który przenosi majątek na nową firmę albo w inny sposób doprowadza do swojego bankructwa, może odpowiadać za to karnie. więcej »
 • 15-01-2013
  Dłużnik wyzbywa się majątku? Skorzystaj ze skargi pauliańskiej
  Zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika to najlepszy sposób na skuteczną egzekucję. Jeśli wierzyciel spóźnił się z zabezpieczeniem, a dłużnik zdążył wyzbyć się majątku, pozostaje skarga pauliańska. więcej »
 • 08-01-2013
  Usunięcie mienia spod egzekucji jako przestępstwo
  Wierzyciel może złożyć wniosek o ściganie, jeżeli dłużnik specjalnie usuwa mienie spod egzekucji. Usuwanie mienia spod egzekucji może być przestępstwem. więcej »
 • 14-12-2012
  Rozliczenie wydatków na nabycie wierzytelności obcej
  Pytanie podatnika: Czy wydatek na nabycie wierzytelności obcej poniesiony przez Spółkę (która wykonała faktycznie czynność w zakresie obrotu prawem majątkowym) stanowi w całości koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku zbycia tej wierzytelności za cenę niższą niż cena zakupu tej wierzytelności? więcej »
 • 07-12-2012
  Opodatkowanie PCC hipoteki łącznej
  Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe uregulowane w przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jej istotą jest zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej, w tym również wierzytelności przyszłej. więcej »
 • 30-11-2012
  Postanowienie o nieściągalności wierzytelności dłużnika a rozliczenie podatku
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku uzyskania postanowienia o nieściągalności wierzytelności Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zarówno wierzytelność, dla której zostało wydane postanowienie o nieściągalności, jak i inne wymagalne wierzytelności przysługujące Spółce wobec tego samego Dłużnika, w momencie wydania tego postanowienia? więcej »
 • 09-11-2012
  Skutki aportu wierzytelności do spółki jawnej
  Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Pożyczkobiorcy wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności składających się z kapitału pożyczek oraz naliczonych odsetek na dzień wniesienia wkładu, na skutek czego dojdzie do wygaśnięcia tej wierzytelności na skutek konfuzji, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym? więcej »
 • 25-09-2012
  Zawezwanie do próby ugodowej
  Termin przedawnienia roszczeń, które powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest bardzo krótki. Zasadniczo wynosi on rok, dwa lub trzy lata od dnia, w którym konkretne roszczenie stało się wymagalne. Upływ terminu przedawnienia oznacza, że nasz kontrahent w potencjalnym postępowaniu sądowym będzie mógł uchylić się spełnienia swojego zobowiązania. więcej »
 • 28-08-2012
  Egzekucja z majątku wspólnego
  Dłużnikiem w polskim systemie prawnym może być zarówno pojedyncza osoba, jak i np. małżeństwo. Tak jak w przypadku jednostki nie ma problemu z określeniem majątku, z którego wierzyciel może się zaspakajać, tak w przypadku małżeństwa sytuacja jest zgoła inna. więcej »
 • 23-08-2012
  Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm., dalej jako „p.u.n.”) z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

07.02.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.02.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty rozliczania PIT osób osiągających dochody z zagranicy

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY