INDEKS TEMATYCZNY » wierzyciel

 • 02-07-2014
  Umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek bezczynności wierzyciela
  Umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na skutek przeszkód mających trwały charakter, tj. przeszkód uniemożliwiających dalsze prawidłowe prowadzenie postępowania. Umorzenie to powoduje zakończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia wierzyciela w całości lub w części. więcej »
 • 09-10-2013
  Zmiana układu w postępowaniu upadłościowym
  Postępowanie upadłościowe może toczyć się w trybie postępowania likwidacyjnego lub układowego. Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu zawsze wtedy, gdy będzie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele będą zaspokojeni w wyższym stopniu niż po przeprowadzeniu postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika. więcej »
 • 11-07-2013
  Nabycie wierzytelności a VAT
  Pytanie podatnika: Czy wstąpienie w stosunek subrogacji i wejście przez Spółkę w prawa wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, nie jest usługą, a tym samym pozostaje czynnością poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 27-06-2013
  Wezwanie do zapłaty długu. Jak sprawdzić dług?
  Dość często zdarza się, że firma windykacyjna wzywa do zapłaty długu, a my nie wiemy, co to za zadłużenie i jak powstało. Co w takim przypadku zrobić? więcej »
 • 24-05-2013
  Niezapłacone faktury a korekta VAT u dłużnika
  W przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, bez względu na fakt czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, czy też nie. więcej »
 • 08-05-2013
  Hipoteka przymusowa w toku egzekucji
  Hipoteka przymusowa to nie tylko sposób na zabezpieczenie roszczenia przed uzyskaniem tytułu wykonawczego. Ustanowienie hipoteki może nastąpić także po jego uzyskaniu, obok lub zamiast zasadniczego postępowania egzekucyjnego. więcej »
 • 29-04-2013
  Wierzytelności nieściągalne. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
  Czy jest możliwe zakwalifikowanie jako koszty uzyskania przychodu wierzytelności, które nie były dochodzone w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym i nie zostały opatrzone klauzulą o bezskuteczności ich egzekucji z majątku dłużnika, w momencie gdy wobec tego samego dłużnika wierzyciel dochodził już innych wierzytelności, a egzekucja ta stała się bezskuteczna ze względu na brak jakichkolwiek składników majątkowych dłużnika podlegających egzekucji? więcej »
 • 12-02-2013
  Nielegalne preferowanie niektórych wierzycieli jako przestępstwo
  Dłużnik, który spłaca tylko niektórych wierzycieli albo przekupuje jednego z nich, może odpowiadać za przestępstwo określone w art. 302 Kodeksu karnego. więcej »
 • 05-02-2013
  Korekta VAT w przypadku niezapłaconych faktur
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może skorygować cały podatek należny wynikający z faktur wystawionych na rzecz dłużnika, jeśli zachowane zostaną wymogi, o których mówi art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 29-01-2013
  Skutki nabycia wierzytelności w formie aportu
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

07.02.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.02.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty rozliczania PIT osób osiągających dochody z zagranicy

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY