INDEKS TEMATYCZNY » Unikanie podwójnego opodatkowania

 • 08-09-2008
  Okres ważności certyfikatu rezydencji
  Pytanie podatnika: Czy, jeśli będąc w posiadaniu oryginału obecnie wydanego certyfikatu rezydencji wspomnianego wyżej podmiotu, bądź osoby fizycznej, Spółka uzyska od tego podmiotu, bądź osoby fizycznej w następnych latach pisemne lub mailowe potwierdzenie, iż dane wynikające z owego certyfikatu nie uległy zmianie, będzie mógł on uznać, że spełniony jest warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 1 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 29 ust. 2 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. że jest on w posiadaniu certyfikatu rezydencji owego podmiotu, bądź osoby fizycznej? więcej »
 • 11-07-2008
  Przeniesienie rezydencji podatkowej do Holandii
  Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 konwencji Wnioskodawczyni podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w roku 2007 i w latach następnych? więcej »
 • 30-04-2008
  Projekt abolicji przyjęty przez rząd
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem dokumentu jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą, wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania. więcej »
 • 20-02-2008
  Opodatkowanie zagranicznych dochodów: KIG ocenia projekty ustaw
  Proponowane przez posłów rozwiązania problemu niekorzystnych dla podatników zasad rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą mogą naruszać przepisy konstytucji i umów międzynarodowych – uważa Krajowa Izba Gospodarcza. KIG oceniła projekty dwóch nowelizacji: ustawy o PIT autorstwa Lewicy i Demokratów oraz ustawy Ordynacja podatkowa autorstwa Platformy Obywatelskiej. więcej »
 • 18-02-2008
  19% stawka podatku a dochody z zagranicy
  Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w sprawie zasad opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zarówno w Polsce, jak i za granicą przez podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy wybrali dla prowadzonej w kraju działalności opodatkowanie 19% stawką podatku, natomiast z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że dochody z tytułu działalności prowadzonej za granicą są tam opodatkowane, a w Polsce ma zastosowanie do dochodów tych metoda wyłączenia z progresją. więcej »
 • 04-02-2008
  Opodatkowanie dochodów z Unii Europejskiej
  Pytanie: W 2007 r. współpracowałam na podstawie umowy zlecenia jako niezależny ekspert z Komisją Europejską. Umowa polegała na wykonaniu dla Komisji Europejskiej recenzji projektu oraz audycie. Czy otrzymane wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce? więcej »
 • 15-01-2008
  Kiedy nierezydent ma obowiązek przedstawić certyfikat rezydencji
  Zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie o podatku dochodowym certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. więcej »
 • 11-01-2008
  Zaliczki na podatek dochodowy pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
  Pytanie: Jestem pracodawcą, który oddelegował pracownika do pracy w Holandii. W związku ze spełnieniem warunków wynikających z postanowień umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu otrzymane wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce. Jako płatnik zobowiązany jestem do pobierania zaliczek na podatek. W związku z tym mam dwa pytania:   więcej »
 • 20-12-2007
  Opodatkowanie licencji do programu komputerowego nabytego za granicą
  Jeśli polska spółka kupuje w Niemczech licencję do programów komputerowych, nie jest to opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Program taki nie jest bowiem utworem literackim ani naukowym w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 23-11-2007
  Udział w firmie w Wielkiej Brytanii i podatek od dywidendy
  Jeżeli jestem współwłaścicielem limited company w Wielkiej Brytanii, to: a) czy mogę zapłacić podatek od dywidendy tylko w Wielkiej Brytanii? b) jeżeli jestem również jej pracownikiem pracującym w Polsce, to czy jestem jej „zakładem”? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2022

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1390.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2022

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2022

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY