Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » tytuł wykonawczy

 • 04-07-2014Przejęcie praw i obowiązków wynikających z tytułu wykonawczego
  Przepis art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza możliwość nadania klauzuli wykonalności na tytuł egzekucyjny w celu stworzenia podstawy egzekucji dla następcy prawnego wierzyciela oraz przeciwko następcy prawnemu dłużnika w razie zajścia sukcesji prawnej zarówno pod tytułem ogólnym, jak i szczególnym. więcej »
 • 13-05-2014Utrata tytułu wykonawczego
  Pytanie: Co zrobić w przypadku zgubienia tytułu wykonawczego? więcej »
 • 17-07-2013Treść klauzuli wykonalności
  Zgodnie z przepisem art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) podstawą egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. więcej »
 • 16-07-2013Ugoda jako tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym
  Z dyspozycji art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) wynika, że jednym z tytułów egzekucyjnych przewidywanych przez polskiego ustawodawcę jest ugoda. więcej »
 • 05-07-2013Tytuł wykonawczy pochodzący od sądu państwa obcego
  Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych określa przepisy o jurysdykcji sądów i uznawaniu orzeczeń sądowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Rozporządzenie weszło w życie wobec Polski w dniu 1 maja 2004 roku. Niniejsze rozporządzenie zastępuje konwencję brukselską z 1968 r., która miała zastosowanie w stosunkach pomiędzy państwami UE przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. więcej »
 • 25-03-2013Dalsze tytuły wykonawcze i ponowne wydanie tytułu wykonawczego
  Ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym wymaga, aby liczba tytułów wykonawczych uprawniających do wszczynania egzekucji była limitowana. Dlatego zasadą jest, że tytuł wykonawczy wydaje się tylko raz w jednym egzemplarzu. więcej »
 • 20-03-2013Tytuły egzekucyjne wydawane przeciwko spółkom osobowym
  Tytuł egzekucyjny wydany przeciwko spółce osobowej może stanowić podstawę egzekucji z majątku wspólnika tej spółki, jeśli sąd nada przeciwko niemu klauzulę wykonalności. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom może nastąpić przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 7781 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.). Zgodnie z ww. przepisem tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce osobowej, tj. spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej, sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. więcej »
 • 28-12-2012Wierzytelność zabezpieczona hipoteką – korzyści dla wierzyciela
  W dobie powstawania zatorów płatniczych warto zastanowić się nad takim działaniem, które będzie stanowić skuteczny sposób odzyskiwania wierzytelności od dłużników. więcej »
 • 17-12-2012Utrata i ponowne wydanie tytułu wykonawczego
  Zgodnie z polskim systemem prawnym egzekucję sądową przeprowadza się na podstawie tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest natomiast tytuł egzekucyjny (art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego), zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co się jednak dzieje, gdy tytuł wykonawczy zaginie lub w inny sposób zostanie utracony? Czy konieczne będzie ponowne przebrnięcie przez całą procedurę sądową, czy wystarczy wyrobić nowy dokument? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »