Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » szkoła

 • 26-10-2015VAT. Kasa rejestrująca w stołówce szkolnej?
  Pytanie podatnika: Czy w tej sytuacji konieczne jest posiadanie przez Szkołę Podstawową kasy rejestracyjnej dla celów ewidencjonowania wszystkich świadczonych dla uczniów i nauczycieli usług stołówkowych, albo tylko usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i nauczycieli gimnazjum oraz dzieci i nauczycieli przedszkola? więcej »
 • 03-04-2015Studia jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy
  Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Czy takim kosztem mogą być jednak wydatki poniesione na studia? więcej »
 • 26-01-2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną studenta zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminową zapłatę należności, o których mowa w regulaminach pobierania opłat i zarządzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Uczelnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytułu? więcej »
 • 12-08-2014Zwolnienie z czesnego za szkołę a przychód w PIT
  Uczelnia w uzasadnionych przypadkach może zwolnić studenta z opłat za studia. Czy tego rodzaju ulga będzie stanowiła przychód, od którego trzeba zapłacić podatek? Czy będzie to świadczeniem nieodpłatnym? Sprawdźmy. więcej »
 • 07-05-2014Usługi edukacyjne a VAT
  Pytanie podatnika: Z jaką stawką podatku wystawić fakturę za usługi edukacyjne na rzecz spółki? więcej »
 • 27-03-2014Nabycie uprawnień zawodowych a koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii doradcy podatkowego (opłata za egzamin i opłata za wpis na listę doradców podatkowych), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej? więcej »
 • 07-11-2013Wydatki na studia podyplomowe a koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może wliczyć koszty poniesione na poczet studiów podyplomowych (czesne, koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia) w koszty uzyskania przychodu? więcej »
 • 20-08-2013Komputery przenośne dla szkół a VAT
  Interpelacja nr 18265 w sprawie spójności polityki rządu na przykładzie VAT na komputery przenośne dla szkół więcej »
 • 09-08-2013Sprzedaż posiłków uczniom i nauczycielom w szkole a VAT
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż posiłków uczniom oraz planowana sprzedaż nauczycielom (pracownikom pedagogicznym) i innym pracownikom (pracownikom niepedagogicznym) szkoły w obecnie obowiązującym stanie prawnym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? więcej »
 • 24-06-2013Działalność gospodarcza: Wydatki na studia jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »