Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Studia pracownika

 • 03-12-2012Przychody pracownika: Finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy
  Pytanie podatnika: Spółka (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę lojalnościową o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiów z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia są organizowane przez jedną ze szkół wyższych, zaś sam pracownik podjął je bez skierowania pracodawcy, ponieważ rozpoczął je przed zatrudnieniem w Spółce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych? więcej »
 • 27-12-2011Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników
  Przepisy Kodeksu pracy dzielą świadczenia na rzecz pracowników związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych na dwie grupy: • obowiązkowe - przysługujące z mocy przepisów każdej osobie podnoszącej kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywny pracodawcy, • fakultatywne - ich przyznanie uzależnione jest od uzgodnień poczynionych w umowie szkoleniowej. więcej »
 • 28-12-2009Pracownik otrzyma prawo do płatnych zwolnień z pracy na czas zajęć
  Na 44. posiedzeniu, które odbyło się 19 listopada 2009 r., Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08), stwierdzającego niezgodność art. 103 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z art. 92 ust. 1 Konstytucji, w zakresie ustawowego uregulowania wzajemnych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. więcej »
 • 02-12-2009Podnoszenie kwalifikacji bez skierowania
  Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego wartość świadczeń jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundację poniesionych kosztów dotyczących nauki na studiach wyższych i podyplomowych będzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania? więcej »
 • 01-07-2008PARP dofinansuje firmom szkolenia i studia podyplomowe pracowników
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na projekty szkoleniowe i studia podyplomowe dla osób pracujących w mikro, małych, średnich i dużych firmach. Wnioski można składać w siedzibie PARP od połowy lipca w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu przewidzianego na rok 2008 r., który wynosi 400 mln zł. więcej »
 • 17-12-2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  Pytanie podatnika: Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 07-12-2007Współfinansowanie studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych przyszłemu pracownikowi
  Pytanie podatnika: Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z tytułu opłat za studia wyższe i kursy kwalifikacyjne osoby, z którą nie zawarto umowy o pracę? więcej »
 • 15-10-2007Podnoszenie kwalifikacji pracowników
  Pytanie podatnika: Dotyczy sprawy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do kosztów uzyskania przychodów dofinansowania do studiów licencjackich. więcej »
 • 24-05-2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  Pytanie podatnika: Czy wydatek poniesiony przez pracodawcę na opłacenie studiów podyplomowych pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »