INDEKS TEMATYCZNY » Stawka VAT - Stawka podatku od towarów i usług

 • 17-07-2024
  Kiedy można stosować 8% stawkę VAT przy budowie domów?
  Stałe zamieszkanie nie należy utożsamiać z "pobytem stałym" rozumianym jako zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Zamieszkanie należy bowiem przeciwstawić pobytowi w danym lokalu w celach innych niż mieszkalne, w szczególności w celach wypoczynkowych czy rekreacyjnych - teza Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażona w uzasadnieniu wyroku z 13 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 1727/22. więcej »
 • 10-07-2024
  WSA. Stawka VAT na dania na wynos
  Cechą odróżniającą usługi związane z wyżywieniem od sprzedaży gotowych posiłków i dań jest tu korzystanie przez klienta z usług wspomagających. Rutynowe podgrzanie gotowej pizzy w piecyku tuż przed wydaniem jej klientowi nie jest zaś na tyle doniosłą czynnością, która powodowałaby przetworzenie samej pizzy w inny posiłek - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. więcej »
 • 01-07-2024
  Faktura z błędną stawką podatku lub nieprawidłowym kursem waluty. Co z odliczeniem VAT?
  W sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę błędnej stawki podatku, bądź błędnego kursu walutowego stosowanego do przeliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku w sytuacji, gdy są one wyrażone w walucie obcej, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług w kwocie jaka zostanie na nich wykazana. więcej »
 • 26-06-2024
  Uchwała NSA: Dania gotowe na wynos z 5% stawką VAT
  Dnia 24 czerwca 2024 na posiedzeniu z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął niezwykle ważną dla przedsiębiorców uchwałę w zakresie stawki VAT właściwej dla dań i posiłków gotowych sprzedawanych na wynos. więcej »
 • 16-05-2024
  WSA. Stawka 0% VAT przy eksporcie towarów. Jakie dokumenty należy posiadać?
  Dla zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie kluczowy jest fakt wywozu poza terytorium UE (przesłanka materialna), a nie zgromadzenie określonych dokumentów w konkretnej procedurze (przesłanka formalna). W konsekwencji czego, nie można odmówić podatnikowi prawa do zastosowania stawki 0% VAT tylko na tej podstawie, że nie posiada on określonego dokumentu potwierdzającego eksport towarów poza UE, jeśli eksport ten faktycznie nastąpił - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. więcej »
 • 07-05-2024
  Zerowa stawka VAT na usługi transportowe? - MF odpowiada
  Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy związane z potencjalnym obniżeniem - z 8% do 0% - stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego, dotyczące m.in. zakresu zmian, korzyści dla poszczególnych uczestników rynku oraz potencjalnych skutków finansowych dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu państwa. Wynikiem tych prac będą decyzje odnośnie do sformułowania ewentualnych propozycji legislacyjnych, jak również sposobu czy terminu ich wdrażania - czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską. więcej »
 • 26-04-2024
  Nie stać Cię na zdrową żywność? Rząd nie pomoże
  W związku z prowadzonymi na bieżąco analizami odczytów inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściowo stawką VAT w wysokości 0%, podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 r. czasowego obniżenia stawki VAT na towary. Od 1 kwietnia 2024 r. podstawowe produkty spożywcze, w tym również trudna do jednoznacznego i obiektywnego zdefiniowania tzw. „zdrowa żywność”, opodatkowane są stawką VAT w wysokości 5%. Obecnie nie są planowane ewentualne zmiany wysokości stawki VAT na ww. towary - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 20-03-2024
  Obniżona stawka VAT w 2024 r. 8% także dla usług kosmetycznych
  Od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 387), obniżona zostanie - z 23% do 8% - stawka VAT na określone usługi kosmetyczne, tj. zakres preferencji zostanie rozszerzony o inne świadczenia wchodzące w zakres tzw. sektora „beauty”, tzw. usługi z kategorii pracochłonnych, a więc m.in. zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs. więcej »
 • 09-01-2024
  Opłata za plastikowe opakowanie posiłku lub napoju a podstawa opodatkowania VAT
  W przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu (kubku lub pojemniku na wynos) pobraną opłatę, należy wykazać ze stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku). Pobrana opłata powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej wraz z ceną np. napoju. Nie istnieje zatem potrzeba, by wyodrębniać samą kwotę opłaty na paragonie. więcej »
 • 11-12-2023
  Stawka VAT dla kosztów przesyłki
  Koszty transportu ponoszone w związku ze sprzedażą towarów stanowią element świadczenia pomocniczego, a zatem zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów (świadczenia głównego). Istotą transakcji jest sprzedaż towaru, natomiast aby skutecznie zrealizować jego sprzedaż należy ten towar dostarczyć do odbiorcy. Zatem, dostawa towaru oraz przesyłka stanowią świadczenie kompleksowe, które powinno być opodatkowane stawką podatku VAT właściwą dla dostawy danego towaru. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY