Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » stan faktyczny

 • 19-03-2015Jakie są granice wydania interpretacji podatkowej?
  Z uzasadnienia: Podany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe stanowi jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja wywoła określone w ustawie skutki prawne. więcej »
 • 31-07-2014Czy można złożyć dwa wnioski o interpretację podatkową?
  W wydanej interpretacji zawarta jest ocena stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym. Jeśli organ podatkowy nie zgadza się ze stanowiskiem podatnika, w interpretacji musi wskazać prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem. A co może zrobić podatnik, jeśli nie jest zadowolony z otrzymanej odpowiedzi? więcej »
 • 28-07-2014Stan faktyczny we wniosku o interpretację podatkową
  Teza: Wyczerpująco przedstawiony (zaistniały bądź przewidywany) stan faktyczny, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm.), to taki, na podstawie którego można w sposób pewny i nieuzasadniający żadnych przedmiotowych wątpliwości udzielić informacji w zakresie możliwości stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w razie potrzeby dokonując także operatywnej wykładni adekwatnych do niego przepisów. więcej »
 • 14-10-2013Czy można wydać interpretację warunkową?
  Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji. więcej »
 • 16-09-2013Czy w takim samym stanie można złożyć ponowny wniosek o wydanie interpretacji?
  Instytucja interpretacji indywidualnych zawarta jest w art. 14a-14p ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: o.p.). Jej istotą jest uzyskanie przez wnioskodawcę odpowiedzi na pytanie, jak w zaistniałym stanie faktycznym lub w przypadku zaistnienia spodziewanego zdarzenia przyszłego należy zastosować konkretne przepisy prawa podatkowego. więcej »
 • 30-08-2013Interpretacje podatkowe. Wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny
  Teza: Wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), to stan faktyczny w relacji do którego może zostać w ogóle wydana zgodna z prawem indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, nie zaś interpretacja określonej treści. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »