Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • 13-01-2017Podatki 2017: Wkrótce zmiany w ustawie o rachunkowości
  Za dwa tygodnie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która wprowadzi nowe regulacje odnoszące się do ujawniania w sprawozdaniach informacji niefinansowych. Obowiązki dotyczące informowania o działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) zostaną nałożone przede wszystkim na duże jednostki zaufania publicznego. więcej »
 • 03-01-2017Podatki 2017: Nowe obowiązki sprawozdawcze
  Do ustawy o rachunkowości wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące ujawniania w sprawozdaniach informacji niefinansowych, dotyczących szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nowe wymogi dotyczyć będą dużych jednostek zainteresowania publicznego. Odpowiednia nowelizacja wejdzie w życie w najbliższych tygodniach. więcej »
 • 03-09-2010Deloitte: Odpowiedzialność bez konkretów   
  Polskie firmy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi polityka CSR, jednak rzadko podejmują działania stanowiące o społecznej odpowiedzialności organizacji – wynika z badania dużych firm przeprowadzonego przez Deloitte oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Prawie 90 proc. prezesów i członków zarządu polskich firm twierdzi, że ich przedsiębiorstwo jest społecznie odpowiedzialne, ale tylko 1/3 przyznaje, że ma przygotowaną strategię działań w tym zakresie. więcej »
 • 18-08-2010Energetyka: Pomoc odbiorcom wrażliwym
  Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyniki drugiego pomiaru badań na temat społecznej odpowiedzialności (CSR) przedsiębiorstw energetycznych. Ankiety zostały skierowane przez prezesa URE do zarządów 50 firm. W raporcie z badań znalazły się szczegółowe informacje dotyczące m.in. postępowania firm energetycznych wobec uboższych odbiorców, obecności przedsiębiorstw energetycznych w środowisku lokalnym, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz instalowania liczników przedpłatowych. więcej »
 • 20-11-2009Nowy indeks na GPW dla spółek odpowiedzialnych społecznie
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. Jednocześnie GPW ogłosiła wyniki RESPECT Ratingu, czyli oceny giełdowych firm, które w swojej działalności uwzględniają nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także społeczne i ekologiczne. więcej »
 • 24-09-2009Pracodawcy i związkowcy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz firmą doradczą Deloitte realizują projekt, który ma pomóc przedsiębiorstwom w zrozumieniu i wdrażaniu koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR), czyli takiej strategii rozwoju, która uwzględnia aktualne wyzwania ekologiczne, społeczne i środowiskowe. Dobrowolne włączenie się firm w nurt społecznej odpowiedzialności ma być reakcją biznesu na obecny kryzys zaufania. więcej »
 • 13-07-2009URE: Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce
  Urząd Regulacji Energetyki ogłosił raport z pierwszych w Polsce badań na temat zaangażowania przedsiębiorstwach energetycznych w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Według URE działania te powinny polegać na respektowaniu zasady konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie przez przedsiębiorstwa ich własnych interesów z interesami odbiorców energii. więcej »
 • 09-04-2009Pierwszy ranking polskich firm społecznie odpowiedzialnych
  Międzynarodowa firma doradcza Braun & Partners oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiły wyniki rankingu „CSR 24/7”, dotyczącego działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) prowadzonych przez największe firmy w Polsce reprezentujące 13 sektorów gospodarki. W sumie przeanalizowano 39 firm w siedmiu głównych obszarach odpowiedzialności społecznej. więcej »
 • 10-03-2008Społeczna odpowiedzialność biznesu
  Budowanie silniejszej więzi między przedsiębiorstwem a społecznością, w obrębie której działa to główna zaleta zaangażowania firmy w społeczną odpowiedzialność biznesu - uważa wiceminister gospodarki Rafał Baniak. Resort gospodarki był gospodarzem konferencji „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako polityka publiczna?” więcej »
 • 19-11-2007Społeczna odpowiedzialność biznesu
  O społecznej odpowiedzialności biznesu dyskutowali uczestnicy ubiegłotygodniowej konferencji nt. wytycznych OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Spotkanie współorganizowała PAIiIZ. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »