Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » skarga kasacyjna

  • 07-12-2018NSA: Skarżąc interpretację zadbaj o właściwą konstrukcję skargi
    Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. więcej »
  • 22-12-2014Co powinna zawierać skarga kasacyjna?
    Z uzasadnienia: Skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych, odpowiadających ich kategoryzacji dokonanej w art. 174 wymienionej ustawy. Tymczasem autor skargi kasacyjnej ograniczył się do przedstawienia własnych zapatrywań w kwestiach będących przedmiotem sporu, poprzestając na luźnym wskazaniu wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. więcej »
  • 06-07-2012Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury lub renty
    Każdej osobie zainteresowanej, która nie zgadza się z treścią decyzji wydanej w jej sprawie przez organ rentowy, przysługują środki odwoławcze, określone w odrębnych przepisach. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »