Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Samolot

 • 16-05-2017Wydatki na wynajęcie samolotu w kosztach działalności
  Pytanie podatnika: Kancelaria poniosła wydatki na wynajęcie samolotu, aby umożliwić zagranicznym gościom Kancelarii bezpośredni powrót z Polski do Stanów Zjednoczonych. Czy Wnioskodawca może - proporcjonalnie do swojego udziału w zysku/stratach Kancelarii - zaliczyć wydatki na wynajęcie samolotu do kosztów uzyskania przychodów? więcej »
 • 05-04-2017Bilety lotnicze od pośrednika a podatek u źródła
  Pytanie podatnika: Spółka prowadzi działalność w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególności na loty na trasach międzynarodowych z uwagi na podróże służbowe pracowników i współpracowników. Czy spółka zobowiązana będzie do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - biur podróży (agentów turystycznych) mających siedzibę na terytorium Polski w związku z zakupem biletów lotniczych? więcej »
 • 20-08-2015Zakup biletu lotniczego przez pracownika a obowiązki płatnika
  Na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez podatników niebędących polskimi rezydentami, w tym przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, ustala się w wysokości 10% tych przychodów. więcej »
 • 20-06-2014Poradnik turysty: Wakacyjne podróże samolotem
  Jak co roku w okresie wakacyjnych podróży Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o prawach przysługujących pasażerom samolotów w przypadku opóźnienia, odwołania lotu lub odmowy wejścia na pokład samolotu oraz o przedmiotach dozwolonych i zabronionych w przewozie lotniczym. więcej »
 • 21-06-2013Podróże służbowe: Bilety lotnicze a podatek u źródła
  Prowadzenie działalności gospodarczej może wiązać się z koniecznością odbywania podróży samolotowych, także międzynarodowych. Nierzadko bilety lotnicze są zaś kupowane od zagranicznych przewoźników. więcej »
 • 13-06-2013Zniszczenie bagażu w podróży. Reklamacja na lotnisku
  Przewoźnik lotniczy zniszczył mój bagaż. W jakim terminie muszę złożyć reklamację? więcej »
 • 23-05-2013Odwołanie lotu. Uprawnienia podróżnego
  Uprawnienia pasażera związane z odwołaniem lotu określają art. 5-7 unijnego rozporządzenia 261/2004. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio w polskim porządku prawnym i przepisy te nie wymagają oddzielnej implementacji. więcej »
 • 19-02-2013Służbowe przeloty pracowników a zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego
  Wykorzystanie posiadanych statków powietrznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celach przewozu pracowników mieści się w pojęciu "prywatnych rejsów rekreacyjnych" (art.32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym) zdefiniowanym na wzór, przepisów wspólnotowych, a więc za nie może korzystać z obligatoryjnego zwolnienia ustanowionego w art. 32 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 01-02-2013VAT: Miejsce świadczenia usług przy nabyciu biletów lotniczych
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. więcej »
 • 28-01-2013Poradnik konsumenta: Krajowe przewozy lotnicze
  Wszyscy pasażerowie powinni przygotować się do lotu. Celem ułatwienia przygotowań, proponujemy zapoznanie się z niniejszym poradnikiem. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »