Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

  • 15-11-2016NSA. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
    Z uzasadnienia: Okoliczność upływu terminu przedawnienia nie może sama w sobie uzasadniać obawy niewykonania zobowiązania podatkowego. Krótki okres pozostały do zakończenia biegu terminu przedawnienia nie oznacza bowiem, iż zobowiązany na pewno nie wykona dobrowolnie zobowiązania podatkowego. Ponadto wskazać należy, że oparcie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowego wyłącznie na tej okoliczności faktycznej, iż okres przedawnienia tego zobowiązania jest krótszy niż trzy miesiące zbędnym czyniłoby drugą przesłankę zastosowania tego rygoru, jaką jest uprawdopodobnienie niebezpieczeństwa niewykonania zobowiązania. więcej »
  • 12-11-2010WSA: Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji można nadać wyłącznie w uzasadnionych wypadkach
    Tezy: Wykonanie decyzji nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, na etapie wydawania zaskarżonego postanowienia, będącego wyrazem ponownego rozpoznania sprawy, z logicznego punktu widzenia wyklucza możliwość występowania obawy, że zobowiązanie z niej wynikające nie zostanie wykonane (art. 239b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). więcej »
  • 07-06-2010Organy podatkowe karzą za wniesienie odwołania
    Interpelacja nr 15603 do ministra finansów w sprawie organów skarbowych więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »