Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Renta rodzinna

 • 29-07-2019Rośnie rozwarstwienie wysokości emerytur – ZUS opublikował nowy raport
  W polskim systemie ubezpieczeń społecznych jednocześnie wzrasta liczba wysokich i niskich emerytur – wynika z raportu pn. „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku”, który opublikował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
 • 13-12-2018Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które pracowały w państwach Unii Europejskiej
  Osoby pracujące zarówno w Polsce, jak i w innym kraju UE lub EFTA, mają prawo do uwzględnienia okresów pracy za granicą przy staraniu się o rentę. Zakład ubezpieczeń społecznych informuje, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do renty lub renty rodzinnej. więcej »
 • 25-05-2018Komu przysługuje renta rodzinna?
  Renta rodzinna jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego mającym na celu zapewnienie środków pieniężnych po śmierci ubezpieczonego tym spośród członków rodziny, którzy wraz z jego śmiercią utracili żywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostały ściśle określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
 • 01-03-2016Renta rodzinna dla współmałżonka
  Interpelacja nr 930 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie różnej sytuacji wdów, które korzystają z renty rodzinnej więcej »
 • 16-07-2015Możliwość ubiegania się o niezrealizowane świadczenia z ubezpieczenia społecznego
  W myśl art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, dalej: ustawa emerytalna) w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba. więcej »
 • 29-04-2015Emerytura dla osoby uprawnionej do renty wypadkowej
  W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ma prawo do wypłaty: emerytury zwiększonej o połowę renty, albo renty zwiększonej o połowę emerytury. więcej »
 • 06-06-2014Uprawnienie rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej: Komunikat ZUS ws. wyroku TK
  26 maja 2014 r. został ogłoszony i z tym dniem wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/13, w którym Trybunał orzekł, iż "art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". więcej »
 • 16-11-2012Renta rodzinna dla uczących się dzieci
  Interpelacja nr 8507 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadużyć przy ubieganiu się o rentę rodzinną w przypadku młodzieży uczącej się do 25. roku życia więcej »
 • 10-11-2011Wypadek pod wpływem alkoholu a prawo do renty rodzinnej
  Interpelacja nr 23943 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rent rodzinnych dla rodzin ofiar wypadków przy pracy więcej »
 • 09-11-2011Renta rodzinna uniemożliwia skorzystanie ze stażu
  Interpelacja nr 24085 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości związanych z ubieganiem się o staż przez osoby pobierające rentę rodzinną więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »