Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » przedawnienie zobowiązania

  • 04-07-2019NSA: Sporne kwestie dot. przedawnienia opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie
    Zgodnie z art. 70 § 1 i § 4 o.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Omówiony w uzasadnieniu spór dotyczy m.in. kwestii, czy przepis ten można stosować do opłaty dodatkowej za parkowanie. więcej »
  • 28-06-2018NSA: Przedawnienie zobowiązań nie oznacza przedawnienia dowodów
    Z uzasadnienia: Przedawnienie zobowiązania podatkowego za dany okres nie jest równoznaczne z zakazem wykorzystania dowodów pochodzących z tego okresu. Żaden przepis prawa nie daje podstawy do takiego poglądu, jaki przedstawiła skarżąca.  więcej »
  • 17-12-2014Podatki 2016: Nowe przepisy ws. przedawnienia zobowiązania
    Uporządkowanie przesłanek przerywających lub zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – to jedna z głównych propozycji, które zawarto w prezydenckim projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw. Zmiany mają skutkować skróceniem czasu postępowań podatkowych. Zobowiązania będą przedawniać się najpóźniej z upływem 8 lat. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »