Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » produkty gotowe

  • 01-02-2013Produkty gotowe – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
    Zapasy – zgodnie z ustawą o rachunkowości – to rzeczowe aktywa obrotowe, które są wykorzystywane przez jednostkę w ramach jej działalności operacyjnej i z założenia będą zużyte, sprzedane w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Zaliczamy do nich między innymi produkty gotowe, czyli wytworzone składniki majątku, które w firmie nie będą już podlegały dalszemu przetworzeniu. więcej »
  • 14-11-2012Inwentaryzacja aktywów i pasywów 2012 – wyjaśnienie MF
    Jak należy rozumieć zapis ustawy o rachunkowości dotyczący obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową „raz w ciągu dwóch lat"? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »