INDEKS TEMATYCZNY » podatek VAT 2013

 • 08-11-2013
  Podatki 2013: Paczki okolicznościowe dla pracowników po zmianach w VAT
  Pytanie: Czy przekazanie pracownikom paczek okolicznościowych (np. z artykułami spożywczymi), stanowiących rzeczowy element wynagrodzenia pracowników, przy założeniu, że cena nabycia bez podatku VAT każdego z przekazywanych pracownikom w paczce artykułów (cena zakupu netto powiększona proporcjonalnie o koszt opakowania) na moment przekazania nie przekracza 10 zł, natomiast wartość paczki, na którą składa się wartość wszystkich wchodzących w jej skład artykułów wg cen nabycia bez podatku, jest większa niż 10 zł, stanowi odpłatną dostawę towarów, a co się z tym wiąże, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT? więcej »
 • 30-10-2013
  Podatki 2013: Zmiany w VAT w zakresie opodatkowania darowizn żywności
  Z dniem 1 października 2013 r. uległ rozszerzeniu zakres zwolnienia od podatku w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przed wejściem w życie tej zmiany zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. W wyniku dokonanej zmiany zwolnieniem zostali objęci również inni podatnicy VAT przekazujący żywność tym organizacjom na cele charytatywne. więcej »
 • 09-10-2013
  Zmiany w VAT: Częstotliwość składania deklaracji VAT
  Głównym celem nowelizacji ustawy o VAT, która w odniesieniu do większości przepisów weszła w życie 1 października 2013 r., jest ochrona budżetu państwa przed stratami wynikającymi z przestępczej działalności podmiotów dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (dalej towary te nazwane są towarami wrażliwymi). Ustawodawca postanowił zapobiec coraz większym stratom podatkowym wynikającym z niepłacenia VAT od dokonanych dostaw towarów wrażliwych, poprzez przeniesienie na nabywców odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawców tych towarów. więcej »
 • 02-10-2013
  Zmiany w VAT: Odpowiedzialność nabywcy za zaległości sprzedawcy
  Nowością wynikającą ze zmian ustawy o VAT, które weszły w życie 1 października 2013 r., jest wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy pewnej grupy towarów za zaległości podatkowe sprzedawcy tych towarów. Celem omawianych przepisów jest głównie zabezpieczenie budżetu państwa przed stratami wynikającymi z nielegalnych zachowań sprzedawców (wyłudzanie zwrotów VAT, niepłacenie podatku). więcej »
 • 01-10-2013
  Zmiany w VAT – nowe brzmienie załącznika nr 11
  Po istotnych nowelizacjach ustawy o VAT z 1 stycznia oraz 1 kwietnia 2013 roku, mamy do czynienia z kolejną zmianą tych przepisów. Nowe regulacje częściowo weszły w życie 20 września br., natomiast wejście w życie części z nich przewidziano właśnie na dzisiaj, tj. 1 października 2013 r. więcej »
 • 30-08-2013
  Obniżka stawek VAT najwcześniej w 2017 roku
  Stawka VAT na poziomie 23 proc. będzie obowiązywać co najmniej do końca 2016 r., czyli znacznie dłużej, niż początkowo zapowiadał rząd – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT. Jeszcze w tym roku zlikwidowany zostanie zapis o warunkowej podwyżce VAT w przypadku przekroczenia przez dług publiczny II progu ostrożnościowego (55 proc. w relacji do PKB). więcej »
 • 21-06-2013
  Data dokonania dostawy towarów/wykonania usługi a data sprzedaży na fakturze w 2013 r.
  Pytanie podatnika: Czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego? więcej »
 • 14-06-2013
  VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
  Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce więcej »
 • 11-06-2013
  Ulga na złe długi - wątpliwości podatników
  Od początku tego roku obowiązują zmienione zasady dokonywania korekty podatku należnego oraz naliczonego z tytułu nieuregulowanych należności, tzw. ulga na złe długi. Przyjrzyjmy się zatem stanowisku organów podatkowych oraz głównym wątpliwościom, które rodzą się u podatników w związku ze stosowaniem tych przepisów. więcej »
 • 07-06-2013
  Podatki 2013: Odliczanie podatku z „faktur VAT”
  Pytanie podatnika: Czy od stycznia 2013 r. na podstawie dokumentów o nazwie „faktura VAT”, Spółka nadal może odliczać podatek naliczony? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

05.12.2022

Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2022

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2022

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.12.2022

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.12.2022

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY