INDEKS TEMATYCZNY » Podatek od środków transportowych

 • 27-09-2013
  Podatnik podatku od środków transportowych
  Interpelacja nr 19728 do ministra finansów w sprawie właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych więcej »
 • 18-07-2013
  Termin płatności podatku od środków transportowych
  Interpelacja nr 17649 do ministra finansów w sprawie podatku od środków transportu więcej »
 • 11-04-2013
  Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Interpelacja nr 14646 do ministra finansów w sprawie budzących wątpliwości przypadków nakazu uiszczania podatku od środków transportu więcej »
 • 17-01-2013
  Podatki 2013: Nowe warunki korzystania z ulgi na złe długi
  Jedną z nowelizacji wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, nazywaną ustawą deregulacyjną, jest zmiana zasad korzystania przez podatników z ulgi na złe długi. Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. przepisy wprowadzają jedne z największych modyfikacji, zmieniając istotnie dotychczasowe zasady korzystania z istniejącego już od kilku lat przywileju dla wierzycieli w zakresie przeterminowanych faktur VAT, a także związanych z tym obowiązków dłużnika. więcej »
 • 12-11-2012
  Złomowanie samochodu a obowiązek w podatku od środków transportowych
  Z uzasadnienia: Obowiązek podatkowy nie wygasa więc w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego środka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocięcie i sprzedaż na złom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy też jego kradzieży. Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest bowiem uzależniona od użytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeżeli właściciel nie złoży stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek należy płacić. więcej »
 • 31-10-2012
  Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
  Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli więcej »
 • 16-10-2012
  Stawki podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
  Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 2 sierpnia 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587) i wzrosną wobec 2012 roku o 4,0%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2013 wyniosą: więcej »
 • 11-07-2012
  Dochody z podatku od środków transportowych a remonty dróg
  Interpelacja nr 5295 do ministra finansów w sprawie rozważenia zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportu więcej »
 • 30-04-2012
  Podatek od środków transportowych od pojazdów specjalnych
  Interpelacja nr 3255 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatku od środków transportowych zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych więcej »
 • 14-11-2011
  Zasady zwrotu podatku od środków transportowych w transporcie kombinowanym
  Transport kombinowany został zdefiniowany w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, z późn. zm.). Poprzez transport kombinowany należy rozumieć przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy lub większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej; odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz: więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

03.12.2022

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2022

Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2022

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2022

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.12.2022

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY