INDEKS TEMATYCZNY » podatek od sprzedaży detalicznej

 • 08-06-2022
  Inflacja: Podatek handlowy a ceny żywności
  Od 2021 roku obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej powszechnie znany jako podatek handlowy. Projektodawcy wskazywali, że celem proponowanych zmian jest wspieranie małych firm. Twierdzono bowiem, że podatek ten ma dotyczyć największych sieci handlowych. Tymczasem wprowadzenie owego podatku spowodowało, że w ubiegłym roku ceny produktów, zwłaszcza żywności, zaczęły gwałtownie rosnąć. Obecnie, w warunkach wysokiej inflacji coraz więcej sieci handlowych kwalifikować się będzie do zapłaty tego podatku, co skutkować będzie kolejnymi podwyżkami cen, bowiem koszt ten zostanie “przerzucony” na klientów. więcej »
 • 03-01-2022
  Rodzaje wpłat na mikrorachunek określone w rozporządzeniu
    Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 690). Wykaz został podzielony na  części według rodzajów podatków, tj. m.in.: CIT, PIT, VAT, opłata od środków spożywczych, czy podatek od sprzedaży detalicznej. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.   więcej »
 • 08-06-2021
  Podatek od sprzedaży detalicznej
  Podatek od sprzedaży detalicznej wprowadzono na mocy ustawy uchwalonej 6 lipca 2016 r., a jego pobieranie było kilkukrotnie odraczane w wyniku sporu, jaki powstał pomiędzy Komisją Europejską a Polską. Komisja Europejska twierdziła, że polskie przepisy o sprzedaży detalicznej są niezgodne ze wspólnym rynkiem i stanowią niedozwoloną pomoc państwa dla mniejszych przedsiębiorstw. Podatek od sprzedaży detalicznej jest tak naprawdę przekazaniem części marży dużych sieci handlowych na rzecz budżetu państwa. Sąd Unii Europejskiej uwzględnił jednak skargi Polski w tej kwestii i w wyroku z dnia 16 maja 2019 r. (w połączonych sprawach T 836/16 i T 624/17) stwierdził nieważność decyzji Komisji. Przepisy o sprzedaży konsumenckiej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. więcej »
 • 08-12-2020
  Podatek od sprzedaży detalicznej – MF przedstawiło nową deklarację PSD-1
  Resort finansów szykuje się do realnego wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej. Na początku tygodnia przedstawiono projekt nowego rozporządzenia ws. deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1). Rozporządzenie ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 r. więcej »
 • 15-10-2020
  Podatek od supermarketów zgodny z prawem UE – twierdzi rzecznik TS UE
  Przygotowany przez Polskę podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od supermarketów) nie narusza unijnego prawa – stwierdziła rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Juliane Kokott. W nowej opinii potwierdzono wcześniejszy wyrok TS UE, ale brakuje jeszcze finalnej decyzji dotyczącej odwołania Komisji Europejskiej. Danina prawdopodobnie zostanie wprowadzona w życie już w 2021 r. więcej »
 • 11-12-2019
  Przedsiębiorcy apelują o zawieszenie poboru podatku od marketów do 2021 r.
  Podatek od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od marketów) powinien być zawieszony do końca 2020 r. – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. W projekcie nowelizacji, który trafił niedawno do Sejmu, resort finansów przewidział natomiast przedłużenie zawieszenia poboru podatku do 1 lipca 2020 r. więcej »
 • 27-11-2019
  Podatki 2020: Podatek od sprzedaży detalicznej będzie zawieszony do 1 lipca
  Pobór podatku od sprzedaży detalicznej zostanie zawieszony do 1 lipca 2020 r. – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął we wtorek rząd. Polska czeka obecnie na zakończenie postępowania prowadzonego w sprawie tzw. podatku od marketów przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Zawieszenie poboru daniny pozytywnie oceniają przedsiębiorcy. więcej »
 • 17-09-2019
  Podatki 2020: To jak to jest z tym podatkiem handlowym?
  Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy budżetowej na 2020 r., w prognozie dochodów budżetu państwa na 2020 r., nie uwzględnia dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej. W konsekwencji powyższego nie istnieje konieczność przygotowania rozwiązań, których celem byłoby uwzględnienie ewentualnego niekorzystnego dla Polski rozstrzygnięcia TSUE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej - wyjaśniła Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 25-07-2019
  Podatki 2019: MF opublikowało projekt odwieszający podatek od marketów
  Stosowanie przepisów dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej zostanie przywrócone z początkiem września – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Na razie jednak termin wpłaty podatku zostanie przedłużony do 25. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy podatku przed unijnymi sądami. więcej »
 • 11-07-2019
  Podatki 2019: Jak podatek od marketów wpłynie na rynek?
  Zaplanowane przez rząd odwieszenie podatku od marketów może mieć bardzo duży wpływ na funkcjonowanie polskiego rynku detalicznego – wynika z nowego raportu opublikowanego przez Instytut Jagielloński. Eksperci oceniają, że nowa danina może zostać w praktyce przerzucona na konsumentów, co doprowadziłoby w konsekwencji do wzrostu cen. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2022

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1390.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2022

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2022

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY