Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » pensja

 • 27-07-2015Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
  Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu? więcej »
 • 12-01-2015Wynagrodzenia i składki ZUS jako koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka w prawidłowym momencie kwalifikuje koszty wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, koszty wypłaconych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz koszty zakupionych prac od podwykonawców, stosując zasady opisane w pkt a, b, c opisu stanu faktycznego? więcej »
 • 06-05-2014Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
  Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. Pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za czas urlopu? więcej »
 • 13-03-2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
  Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont. więcej »
 • 03-03-2014Opodatkowanie PIT członków zarządu i rad nadzorczych
  Pytanie podatnika: Do którego źródła przychodów wskazanego w art. 10 ustawy o PIT należy kwalifikować przychody osób fizycznych z tytułu udziału w składzie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji, gdy przychody te nie wchodzą w zakres umowy o pracę ani umowy, o której mowa w art. 13 ust. 9 ustawy o PIT oraz jakie są obowiązki Spółki, jako płatnika, przy dokonywaniu Członkom Zarządu wypłat przychodów z tytułu udziału w składzie Zarządu i pełnienia funkcji? więcej »
 • 15-07-2013Wynagrodzenie za czas urlopu
  Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu? więcej »
 • 20-06-2013Brak wypłaty wynagrodzenia za pracę a wysokość zasiłku chorobowego
  Przy obliczaniu kwoty zasiłku chorobowego istotne znaczenie ma podstawa wymiaru tego zasiłku. Zasadą jest, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Sprawdźmy, co zrobić, gdy wynagrodzenie nie było wypłacone. więcej »
 • 27-08-2012Zasiłek dla bezrobotnych
  Interpelacja nr 6029 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych więcej »
 • 14-08-2012Zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia a PIT i składki ZUS
  Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Na pracodawcy spoczywa wynikający z art. 86 § 1 k.p. obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »