Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » pdof

 • 16-11-2015PIT. Wyżywienie w delegacji a przychód pracownika
  Jeśli pracodawca pokrywa koszty wyżywienia pracownika w podróży służbowej na podstawie faktur przedstawionych przez pracownika, to nie powstaje przychód dla pracownika nawet, gdy koszty wyżywienia pracownika przekraczają limit diet. więcej »
 • 31-08-2015Obniżona stawka amortyzacyjna jako koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do nabytych w przeszłości i nabywanych w przyszłości środków trwałych do dowolnej wysokości, w tym także do poziomu 0%? Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych sfinansowanych częściowo ze środków UE będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? więcej »
 • 13-07-2015Umorzenie dobrowolne akcji bez wynagrodzenia. Skutki podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy dobrowolne umorzenie akcji bez wynagrodzenia spowoduje po strome Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 01-06-2015Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione a PIT
  Interpelacja nr 32547 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. więcej »
 • 23-04-2015Czy od nieoprocentowanej pożyczki trzeba zapłacić PIT?
  Pożyczka może być udzielona bezpłatnie. W takiej sytuacji strony umowy zastrzegają brak odpłatności w postaci odsetek. Czy nieoprocentowana pożyczka rodzi przychód z nieodpłatnych świadczeń, który należy opodatkować PIT? więcej »
 • 03-04-2015Dowóz pracowników do pracy. Czy będą zmiany?
  Interpelacja nr 31411w sprawie przepisów ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie opodatkowania dowozu do pracy pracowników przez pracodawcę. więcej »
 • 02-04-2015Skutki w PIT likwidacji spółki osobowej
  Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki osobowej środków pieniężnych, nie spowoduje dla niego powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT? więcej »
 • 02-04-2015Ulga rehabilitacyjna. Wydatki na adaptację i wyposażenie
  Pytanie podatnika: Czy jako osoba niepełnosprawna Wnioskodawczyni ma prawo do zakwalifikowania wydatku na zamontowanie okien z obniżonymi klamkami, jako wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i odliczenia go od dochodu za rok 2014? więcej »
 • 01-04-2015Jak rozliczyć w PIT usługi tłumaczenia?
  Pytanie podatnika: W jaki sposobu należy opodatkować przychody z tytułu wykonania usług tłumaczenia? więcej »
 • 30-03-2015Kwota wolna od PIT, czyli jak płacić niższy podatek?
  W różnego rodzaju debatach podatkowych coraz częściej pojawiają się głosy, że kwota wolna od podatku dochodowego jest w Polsce zdecydowanie za niska. Co więcej jest ona niższa niż w pozostałych krajach UE. Ale czy na pewno? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »