Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Opłata licencyjna

 • 21-04-2020Opłata licencyjna za znak towarowy jako koszt podatkowy
  Korzystanie ze znaków towarowych, a co za tym idzie ponoszenie opłat licencyjnych wynikających z tego tytułu niejednokrotnie stanowi nieodłączny element prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Jednak czy można przyjąć, że tego rodzaju wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w oparciu o przepisy o podatku dochodowym? więcej »
 • 15-05-2019WSA: Opłata licencyjna za znak towarowy w kosztach podatkowych
  Z uzasadnienia: Treść przepisu art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy o PIT nie wprowadza wymogu tożsamości podmiotowej zbywcy prawa (który był jego wytwórcą lub nabywcą) i ponoszącego wydatki z tytułu korzystania z tego prawa na innej podstawie niż własność. Nie można uznać, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu wydatków za korzystanie z prawa dotyczyły wyłącznie takiej sytuacji, gdy nabywca lub wytwórca po zbyciu prawa korzystania z niego w oparciu o umowę cywilnoprawną. Takie ograniczenie nie wynika z treści omawianego przepisu. więcej »
 • 14-12-2017NSA: Podatek u źródła od opłat licencyjnych
  Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu praw autorskich zależna jest od dokonanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podziału władztwa podatkowego - stwierdził NSA oddalając skargę kasacyjną Ministerstwa Finansów więcej »
 • 22-03-2016Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytułu opłat licencyjnych
  Pytanie podatnika: Czy opłaty licencyjne płacone na rzecz Spółki przez Wnioskodawcę z tytułu licencji znaków towarowych będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, które - jako koszty niezwiązane bezpośrednio z przychodami - będą potrącane w dacie ich poniesienia? więcej »
 • 25-10-2010Opłata licencyjna tylko od płyt CD na kopie do prywatnego użytku
  Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił, że nakładanie „opłaty licencyjnej za kopię na użytek prywatny” na nośniki zwielokrotniania nabywane przez przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą na cele inne niż sporządzenie kopii na użytek prywatny nie jest zgodnie z prawem Unii. Taka opłata może być nakładana na te nośniki, jeśli mogą one być wykorzystywane przez osoby fizyczne do ich użytku prywatnego. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »