Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Odszkodowania

 • 20-09-2011Obowiązki płatnika przy wypłacie przez ubezpieczyciela odszkodowania dla pracownika
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania na rzecz pracowników Wnioskodawcy, na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika tzn. w szczególności nie jest ona zobowiązana do potrącenia składek na podatek dochodowy od osób fizycznych od otrzymanej przez pracownika kwoty odszkodowania? więcej »
 • 15-07-2011Odszkodowanie z tytułu zaniżonej liczby akcji pracowniczych a PIT
  Odszkodowanie z tytułu przyznania zaniżonej liczby akcji korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 5 lipca 2011 r. nr IPTPB2/415-59/11-2/KK. więcej »
 • 07-07-2011WSA: Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być kosztem
  Z uzasadnienia: Zawarta ugoda sądowa pozwoliła podatnikowi (przy poniesieniu kwot związanych z najmem lokalu) na szybkie rozwiązanie umowy najmu i przeniesienie działalności do nowego lokalu. Stanowisko organu podatkowego prowadziło do absurdalnej sytuacji, w której podmiot prowadzący działalność gospodarczą mógłby zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwoty związane z najmem lokalu (przy nieskorzystaniu z niego z uwagi na niespełnienie określonych warunków), a nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwot ugody sądowej, która po pierwsze dotyczy tej samej umowy najmu, po drugie została zawarta w celu ochrony źródła przychodów i jednocześnie minimalizowała straty skarżącej z tytułu zawartej umowy najmu na czas określony. więcej »
 • 06-07-2011Odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej nie podlega PIT
  Interpelacja nr 21848 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty odszkodowań dla członków spółdzielni ze środków własnych spółdzielni więcej »
 • 29-06-2011Odszkodowanie z OC sprawcy to przychód dla ryczałtowca
  Fakt, że koszty naprawy samochodu zostały rozliczone bezgotówkowo, tj. należności związane z jego naprawą zostały przekazane przez zakład ubezpieczeń bezpośrednio firmie dokonującej jego naprawę, nie ma wpływu na kwestię uzyskania przychodu przez podatnika. Ubezpieczającym samochód i zarazem ubezpieczonym był bowiem podatnik i to na jego rzecz przyznano odszkodowanie. Zatem, od kwoty odszkodowania „bezgotówkowego”, którą otrzymała firma naprawcza, podatnik ma obowiązek odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 05.05.2011 r., sygn. ILPB1/415-80/11-4/AMN. więcej »
 • 30-05-2011Odszkodowanie dla przedsiębiorcy za straty powodziowe podlega PIT
  Interpelacja nr 21524 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ulg dla powodzian w zakresie podatku dochodowego więcej »
 • 21-01-2011Odszkodowanie z ugody jest przychodem ze stosunku pracy
  Jeżeli podatnik jako pracodawca zawarł ugodę z osobą będącą jeszcze pracownikiem, a źródłem świadczeń, do których pracodawca zobowiązał się na mocy tej ugody był stosunek pracy, wówczas wypłacone świadczenia stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »
 • 20-12-2010Rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę nie jest odszkodowaniem
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w dniu 28.03.2010 r. zawarła umowę o pracę z dniem rozpoczęcia wykonywania pracy wyznaczonym na 01.05.2010 r. Jednakże spółka postanowiła rozwiązać umowę o pracę. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zgodnie z artykułem 3 porozumienia spółka wypłaciła rekompensatę w wysokości 22.500 zł oraz dodatkowo jednorazową rekompensatę w wysokości 10.000 zł. Czy wypłaty rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? więcej »
 • 16-08-2010Opodatkowanie odszkodowania z tytułu polisy na życie
  Pytanie podatnika: Krewny Wnioskodawczyni wykupił w 1933 r. polisę ubezpieczeniową na życie w firmie „P”. Wnioskodawczyni jest jedyną żyjącą osobą, której firma ta przyznała prawo do polisy. Wnioskodawczyni dowiedziawszy się, że odzyskanie polisy jest możliwe, zwróciła się do firmy „P.” z prośbą o podjęcie próby wypłaty należnego odszkodowania. Próba ta powiodła się. Odszkodowanie z polisy na życie po swoim krewnym Wnioskodawczyni otrzymała w dniu 09.04.2010 r. Czy odszkodowanie to podlega opodatkowaniu podatkiem odchodowym? więcej »
 • 19-07-2010Czy odsetki za opóźnienie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
  Odsetki za opóźnienie mają względem kwoty zasadniczej odszkodowania charakter akcesoryjny i nie są częścią składową odszkodowania zasadniczego. Dlatego też odsetki jako utracone korzyści podlegają wyłączeniu od zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »