Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Odszkodowania

 • 11-04-2014Skrócenie czasu najmu a podatek VAT
  Otrzymane przez podatnika świadczenie z tytułu wyrażenia zgody na wcześniejsze zerwanie umowy, np. najmu, stanowi świadczenie opodatkowane VAT – bez względu na to, jaką nazwę nadamy takiemu świadczeniu (najczęściej jest to „odszkodowanie”). Takie odszkodowanie otrzymane przez wynajmującego czy też generalnie przez usługobiorcę jest ściśle związane z uzyskaniem korzyści w postaci zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, co stanowi wykonanie świadczenia. Zatem istnieje związek między wypłatą należności a świadczeniem wzajemnym. więcej »
 • 30-12-2013Podatek od spadków i darowizn: Odszkodowanie z ubezpieczenia na życie po zmarłej żonie
  Pytanie podatnika: W lutym 2010 r. zmarła żona Wnioskodawcy. Po nabyciu spadku, Wnioskodawca niezwłocznie złożył do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. W lipcu 2012 r. firma ubezpieczeniowa dokonała wypłaty odszkodowania. Czy Wnioskodawca powinien ponownie złożyć całkowicie nowe i odrębne zgłoszenie SD-Z2 w związku z otrzymanym odszkodowaniem po zmarłej żonie aby uzyskać całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 10-12-2013Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione z PIT
  Interpelacja nr 21715 do ministra finansów w sprawie stanowiska na temat opodatkowania otrzymanych odszkodowań podatkiem dochodowym od osób fizycznych więcej »
 • 15-10-2013Odszkodowanie wypłacone pracownikowi na podstawie układu zbiorowego pracy a PIT
  Wypłata pracownikowi odszkodowania nie zawsze korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. W ostatnim czasie liczne wątpliwości wzbudzało prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania odszkodowania wypłaconego przez pracodawcę, jakie wynikało wprost z zakładowego układu zbiorowego pracy, a nie z odrębnej ustawy lub przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy. więcej »
 • 06-09-2013Składki ZUS: Odszkodowanie za zakaz konkurencji
  Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może mieć zastosowania do odszkodowania wypłacanego w związku z powstrzymaniem się od działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - wyjaśnił ZUS. więcej »
 • 24-07-2013MF: Zwolnienie z PIT wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
  Wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej. więcej »
 • 25-06-2013PIT od rekompensat za służebność przesyłu
  Interpelacja nr 17040 do ministra finansów w sprawie doprecyzowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących służebności przesyłu więcej »
 • 21-06-2013Odszkodowanie wypłacone kontrahentowi a koszt uzyskania przychodów
  Sprzedaż kontrahentowi towarów wadliwych może się wiązać dla podatnika z koniecznością wypłaty odszkodowania tytułem szkody, jaka powstała u kontrahenta z tytułu wykorzystania w produkcji jego materiału, np. za przestój pracy maszyn spowodowany wadliwością tych produktów czy za zmarnowaną partię wyrobów, w których wykorzystano materiał wadliwy. więcej »
 • 15-05-2013Podatki dochodowe: Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody pozasądowej
  W sytuacji, kiedy dochodzi do zawarcia porozumienia, na mocy którego jednej ze stron zostaje wypłacona należność pieniężna jako forma odszkodowania, np. związana z wypadkiem pracownika przy pracy, powstaje pytanie, czy kwota takiej należności podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z reguły tego typu odszkodowania stanowią zapłatę, której celem jest zaspokojenie wszelkich roszczeń jednej ze stron i uniknięcie sporu sądowego. Wątpliwości wzbudza również kwestia możliwości zaliczenia takiego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodu przez pracodawcę. więcej »
 • 14-05-2013Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
  Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysokość - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »