Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Odszkodowania

 • 30-12-2014Podatki 2015: Zmiany w zakresie zwolnień w PIT
  Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych: więcej »
 • 31-10-2014Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
  Pracownik nabywa prawo do odszkodowania, gdy ponosi szkodę będącą normalnym następstwem niewydania świadectwa pracy, wydania go po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa. więcej »
 • 24-10-2014Zakup zniszczonej garderoby a koszt uzyskania przychodu
  Niejednokrotnie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca wyrządzi szkodę osobie trzeciej na jej mieniu – np. szkodę na odzieży osoby wizytującej zakład – i wypłaci z tego tytułu odpowiednią kwotę osobie, która poniosła szkodę. więcej »
 • 29-09-2014Odszkodowanie dla byłego pracownika w kosztach działalności
  Pytanie podatnika: W wyniku ugody Wnioskodawca zobowiązał się na poczet całkowitego zaspokojenia roszczeń ze stosunku pracy łączącego strony anulować pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę na „za porozumieniem stron” i sprostować świadectwo pracy. Ponadto zobowiązał się wypłacić pracownikowi odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Czy wypłacone ugodowe pozasądowe odszkodowanie jako kosztem podatkowym? więcej »
 • 22-07-2014Odszkodowanie za wypadek w pracy a zwolnienie z PIT
  Pytanie podatnika: Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 16-07-2014PIT od odszkodowania za przewlekłość. Koniec wątpliwości?
  Interpelacja nr 26245 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania kwot przyznawanych w sądach za przewlekłość postępowania więcej »
 • 04-06-2014Przychody pracownika: Odszkodowanie z ugody pozasądowej
  Z uzasadnienia: Sam fakt, że odszkodowanie wynika z umowy lub ugody pozasądowej przesądza o wyłączeniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zostało wypłacone po uprzednim zawarciu z pracodawcą ugody innej niż sądowa. W konsekwencji powyższego wartość otrzymanego przez stronę świadczenia nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. W rozpatrywanej sprawie wystąpiła bowiem sytuacja, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT. więcej »
 • 28-05-2014Odszkodowanie za zakaz konkurencji a przychód pracownika
  Pracodawcy, chcąc ograniczyć działalność konkurencyjną swoich byłych pracowników, mogą zawrzeć z nimi umowę, na podstawie której pracownicy zobowiążą się do niepodejmowania takiej działalności wobec pracodawcy przez pewien okres. Należy jednak pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi odszkodowania z tytułu nieprowadzenia przez niego działalności konkurencyjnej. więcej »
 • 30-04-2014Odszkodowanie za opóźnienie płatności od kontrahenta a VAT
  Pytanie podatnika: Czy otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie w związku z opóźnieniem zapłaty należności za dostarczone towary przez kontrahenta spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? więcej »
 • 29-04-2014Ustawa o PIT. Będą kolejne zmiany ws. zwolnień
  Wolne od opodatkowania podatkiem PIT będą odszkodowania i zadośćuczynienia także w sytuacji, gdy ich wysokość albo zasady ustalania wynikają m.in. z postanowień układów zbiorowych pracy i innych podobnych aktów – wynika z senackiego projektu noweli, który trafił w poniedziałek do Sejmu. Nowelizacja jest reakcją na jeden z ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »