Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » odpowiedzialność karna

 • 09-01-2019Rząd przyjął projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  Rząd przyjął we wtorek nową wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nowe regulacje mają ułatwić zwalczanie poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. Na ochronę liczyć będą mogły osoby, które zasygnalizują nieprawidłowości (tzw. sygnaliści). Ustawa powinna wejść w życie jeszcze w 2019 r więcej »
 • 28-05-2018Przedsiębiorstwa będą mocniej karane za szkody i przestępstwa
  Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W efekcie firmy mają być skuteczniej pociągane do odpowiedzialności karnej i finansowej. Jak tłumaczą projektodawcy, nowe rozwiązania prawne umożliwią np. nakładanie dotkliwych kar finansowych na firmy ukrywające istotne usterki swych wyrobów. więcej »
 • 12-05-2015Odpowiedzialność karna za niezgłoszenie spółki do upadłości
  Przestępstwo określone w art. 586 Kodeksu spółek handlowych należy do kategorii przestępstw gospodarczych. Przedmiotem ochrony jest w przypadku tego przestępstwa szeroko rozumiany obrót gospodarczy, a w szczególności zasady jego prawidłowego funkcjonowania z punktu widzenia podmiotów będących uczestnikami tego obrotu, jakimi są spółki handlowe. więcej »
 • 30-12-2014WSA. Pouczenie o odpowiedzialności karnej w deklaracji podatkowej
  Z uzasadnienia: Nawet, gdyby przyjąć, że sformułowanie "przepisy ustawy" w rozumieniu art. 233 kodeksu karnego należy rozumieć zarówno przepis samej ustawy, jak również przepis uchwały wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego, to ze wskazanego jako podstawa prawna uchwały, upoważnienia do ustalenia obowiązującego wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości nie można wyprowadzić podstawy prawnej do określenia aktem prawa miejscowego obowiązku składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. więcej »
 • 17-10-2014Odpowiedzialność karna z ustawy o rachunkowości
  Urzędy skarbowe na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również z zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019, z późn. zm.) są uprawnione do prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa określone w art. 77, art. 78 ust. 1 i art. 79 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.): więcej »
 • 23-05-2014Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
  Członkowie zarządu posiadają dostęp do najbardziej intymnych i wartościowych informacji o firmie. Zarządzają spółką, utrzymują relacje z klientami, dostawcami i pracownikami. Mają wiedzę o opłacalności biznesu i o tym, jak go prowadzić. W zasadzie mogą w każdej chwili robić to samo, tylko na własny rachunek. więcej »
 • 17-01-2014Odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwej informacji dla potrzeb podatku od nieruchomości
  Z reguły podatnik musi sam rozliczać należny podatek (PIT, CIT, VAT, PCC itd.), czyli obliczyć go, wpłacić do organu podatkowego i złożyć deklarację. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa i podatnik musi je samodzielnie spełnić. Jednak podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych pobierany jest w sposób odmienny. Zobowiązanie podatkowe powstaje w tym przypadku na podstawie decyzji organu podatkowego (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), którą organ doręcza podatnikowi. więcej »
 • 10-01-2014Kara więzienia za wykroczenie skarbowe?
  Karą za wykroczenie skarbowe jest zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego skarbowego kara grzywny. Kara ta zostaje zawsze wymierzana kwotowo i wynosi ona, co do zasady, od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku gdy sąd jednocześnie orzeka o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń skarbowych wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. więcej »
 • 24-12-2012Odpowiedzialność karna za utrudnianie dochodzenia roszczeń
  Dłużnik, który utrudnia albo udaremnia ściągnięcie należności, może odpowiadać za to karnie. Sytuacja, w której dłużnik nie płaci swojemu wierzycielowi, to domena prawa cywilnego. Jeżeli jednak, oprócz samego niepłacenia, dłużnik działa specjalnie, aby udaremnić albo utrudnić zaspokojenie wierzyciela, to do akcji wkracza dodatkowo prawo karne. Kodeks karny (ustawa z 6 czerwca 1997 r.; Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm., dalej: K.k.) przewiduje bowiem cały szereg czynów, za które dłużnik może ponosić odpowiedzialność karną. Czyny te określone są w art. 300–302 K.k. W artykule przedstawimy ich ogólną charakterystykę. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »