INDEKS TEMATYCZNY » odliczenie VAT od samochodu

 • 05-07-2024
  Zakup samochodu do działalności zwolnionej bez odliczenia VAT
  Przedsiębiorczyni, zarejestrowany i czynny podatnik VAT, zakupiła samochód i poniosła z tego tytułu koszty (łącznie z podatkiem VAT). Wydatki poniesione na zakup samochodu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT. Czy przy nabyciu pojazdu przedsiębiorczyni ma możliwość odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług? więcej »
 • 11-01-2024
  Sprzedaż pracownikowi firmowego samochodu. Jak rozliczyć w VAT rabat i dodatkowe wyposażenie?
  Podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży samochodu służbowego na rzecz pracownika lub członka jego rodziny jest kwota należna od nabywcy samochodu, tj. kwota uwzględniająca udzielony mu przy sprzedaży rabat. Natomiast firmie nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupu nowego samochodu służbowego w części przypadającej na wartość wyposażenia dodatkowego wybranego przez pracownika w przypadku, gdy firma po zakupie obciąża tego pracownika wartością tego wyposażenia dodatkowego na podstawie faktury VAT dokumentującej usługę doposażenia pojazdu w ww. wyposażenie dodatkowe. więcej »
 • 15-12-2023
  Odliczanie VAT od rat leasingowych ciężarówki do 3,5 tony
  Przedsiębiorca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Do firmy został zakupiony samochód. Jest to, według dowodu rejestracyjnego samochód ciężarowy, o liczbie miejsc siedzących 7, oraz o maksymalnej wadze całkowitej 3500 kg i nie jest samochodem specjalnym. Samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych, został złożony VAT-26. Czy przedsiębiorca prawidłowo odlicza 100% VAT wynikającego z faktur od opłat kapitałowych, a kwotę netto rozlicza w proporcji? więcej »
 • 09-11-2023
  WSA: Brak dodatkowego badania samochodu nie przekreśla prawa do pełnego odliczenia VAT
  Warunkiem zastosowania pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego jest spełnienie określonych cech konstrukcyjnych pojazdu, które potwierdza badanie techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego. Badanie techniczne i wpis to wymóg jedynie formalny, dowodowy, potwierdzający ich istnienie, ale nie samoistnie kreujący prawo do odliczenia. więcej »
 • 05-09-2023
  Prawo do pełnego odliczenia VAT: Parkowanie samochodu pod domem pracownika
  Czy parkowanie samochodu pod domem pracownika będącego członkiem ekipy serwisowej jest uznawane za użycie samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i pozbawia spółkę prawa do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków dot. eksploatacji ww. samochodu? więcej »
 • 01-09-2023
  Odliczenie 100% VAT nawet przed badaniem technicznym - fiskus musiał zmienić zdanie
  Podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o 100% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem pojazdu samochodowego oraz od wydatków związanych z jego eksploatacją także za okres od dnia jego nabycia do dnia dokonania odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli w okresie użytkowania nie dokonywano w tym pojeździe żadnych zmian oraz przez cały czas pojazd był użytkowany tylko w działalności gospodarczej. więcej »
 • 31-07-2023
  MF: Sprzedaż byłego firmowego samochodu a VAT
  W przypadku gdy pojazd użytkowany w działalności gospodarczej znajduje się w majątku prywatnym i podatnik nie miał prawa do odliczenia od nabycia tego pojazdu, fakt odliczania bieżących kosztów związanych z eksploatacją danego samochodu w działalności, jak np. zakup paliwa do tego pojazdu, które zostanie zużyte w związku z użytkiem mieszanym pojazdu w działalności gospodarczej, nie powinien wpływać na opodatkowanie sprzedaży pojazdu podatkiem VAT. więcej »
 • 21-06-2023
  Odliczenie VAT od zakupu samochodu przy sprzedaży zwolnionej
  Spółka ubiega się o udzielenie dotacji do zakupu nowego samochodu zeroemisyjnego. Samochód będzie wykorzystywany jedynie do czynności opodatkowanych, ale zwolnionych z podatku VAT. Czy spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie samochodu zeroemisyjnego? więcej »
 • 14-06-2023
  Odliczanie VAT: Samochód osobowy przeznaczony wyłącznie na wynajem
  Jeżeli samochód osobowy będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu a przedsiębiorca wykluczy jego używanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, to będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od faktury zakupu tego samochodu oraz od wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją tego samochodu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu oraz obowiązku złożenia druku VAT-26. więcej »
 • 29-05-2023
  Odliczenie 100% VAT przy braku wpisu w dowodzie rejestracyjnym
  Ustawodawca wyraźnie wskazał, że spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza się na podstawie badania technicznego potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Zatem, prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysługuje dopiero od dnia, w którym zostanie dokonany wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu o spełnieniu wymagań. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY