Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » OC

 • 23-06-2017Odszkodowanie z OC sprawcy - z PIT czy bez?
  Interpelacja nr 12880 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od renty odszkodowawczej, o której mowa w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego więcej »
 • 09-06-2017Tylko sprzedaż lub zezłomowanie auta ratuje przed składką OC
  Interpelacja nr 12075 do ministra finansów w sprawie czasowego zawieszenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców pojazdów samochodowych stojących na tzw. kołkach więcej »
 • 05-12-2016Czy rząd wpłynie na wysokie ceny ubezpieczeń komunikacyjnych OC?
  Interpelacja nr 7597 w sprawie drastycznego wzrostu cen polis komunikacyjnych OC więcej »
 • 30-05-2016Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – za co (nie) płacą ubezpieczyciele – cz. 3
  Biuro rachunkowe obsługiwało drobnego przedsiębiorcę. W trakcie roku podatkowego sprzedaż przekroczyła kwotę, która zobowiązywała podatnika do jej rejestracji w kasie fiskalnej. Niestety ani podatnik, ani biuro tego nie zauważyli w porę. Tak rozpoczyna się: więcej »
 • 14-07-2014Odszkodowanie z OC i renta za błąd w sztuce lekarskiej a PIT
  Otrzymywane świadczenia, wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym – potwierdza dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 18 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-318/14/KK. więcej »
 • 17-06-2014Usługi księgowe. Deregulacja nie doprowadzi do spadku cen?
  Deregulacja dostępu do zawodów podatkowych wcale nie musi doprowadzić, jak przekonują jej zwolennicy, do spadku cen usług na rynku – twierdzą eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7500 działających w Polsce firm. Jak wskazują, efekty większej konkurencji zostaną najprawdopodobniej „przykryte” przez wyższe opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej OC. więcej »
 • 24-03-2014Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie OC a opodatkowanie PIT
  Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Wnioskodawcę, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył również z tego tytułu obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 14-09-2012Ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych a PIT
  Firmy często opłacają składki ubezpieczeniowe za członków zarządu czy rad nadzorczych. Czy wartość składki jest przychodem tych osób? Czy spółka powinna od tych kwot pobrać zaliczkę na PIT? Na te pytania odpowiedział niedawno Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ). więcej »
 • 16-08-2012Ubezpieczenie OC biur rachunkowych – podstawowe zasady i ewidencja składek
  Podmioty, zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Mówi o tym art. 76h ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). więcej »
 • 31-08-2010KUP: Ubezpieczenie samochodu z homologacją ciężarową
  Pytanie podatnika: Czy wymienione w stanie faktycznym samochody można nie traktować jako samochody osobowe według art. 4a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie tych pojazdów w całości, bez stosowania ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 49 tej ustawy? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »