Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » obrót

 • 02-10-2018Monitoring przewozu towarów – system obejmie wszystkie oleje opałowe
  System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów obejmie przewóz olejów napędowych, a znaczenia nie będzie mieć objętość oleju w przesyłce – wynika z projektu nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie podmioty dokonujące sprzedaży i zużywające będą składać w systemie oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych. więcej »
 • 11-05-2017Otrzymanie dotacji. Skutki podatkowe w VAT
  Pytanie podatnika: Czy otrzymana dotacja rozwojowa na pokrycie wydatków kwalifikowanych realizowanego projektu nie będzie stanowiła obrotu, czyli nie będzie zwiększała podstawy opodatkowania od towarów i usług? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących do realizacji projektu i sfinansowanych otrzymaną dotacją? więcej »
 • 29-09-2016VAT od przychodów z najmu i dzierżawy we wspólnocie majątkowej 
  Pytanie podatnika: Czy z tytułu umowy najmu lub dzierżawy podpisanej przez męża Wnioskodawczyni osiąga obrót podlegający podatkowi od towarów i usług? więcej »
 • 22-09-2016Pakiet paliwowy. Opodatkowanie VAT obrotu paliwami pełne wątpliwości? 
  Interpelacja nr 5679 w sprawie tzw. pakietu paliwowego. więcej »
 • 21-07-2016Jak liczyć obrót dla celów rozliczeń VAT?
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2016 roku może przekroczyć kwotę 150.000,00 obrotu. Czy do limitu obrotu 150.000,00 po przekroczeniu którego trzeba zarejestrować się do podatku VAT wlicza się obrót wynikający ze świadczenia usług (badania kliniczne) dla kontrahenta z siedzibą w Niemczech, podatnika VAT czy tylko obrót dla odbiorców krajowych? więcej »
 • 18-01-2016Które sklepy zapłacą dodatkowy podatek?
  Interpelacja nr 113 w sprawie ochrony polskich sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych przed dodatkowym obciążeniem fiskalnym. więcej »
 • 18-08-2015Podmioty powiązane a rozliczenia VAT
  Z uzasadnienia: Przepis wskazany w pytaniu dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne, zachodzą powiązania m. in. wynikające ze stosunku pracy. W takim przypadku gdy organ stwierdzi, że związek między kontrahentami miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług i jest ono niższe od wartości rynkowej - określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową. więcej »
 • 12-08-2015Obrót kryptowalutami. Jak rozliczać przychody i koszty?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wyłącznie transakcje poza obrębem giełdy i traktować wpłatę pieniędzy na „portfel”, jako koszt uzyskania przychodu, a ich wypłatę z portfela jako przychód... Jeśli nie to jakie dowody kupna lub sprzedaży kryptowaluty na giełdzie powinien uzyskać podatnik? więcej »
 • 30-06-2015Sprzedaż internetowa i VAT: Koszty przesyłki nie zawsze stanowią część obrotu
  Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wyłącza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy, jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowane na koncie przejściowym. Normuje zatem sytuację, gdy podatnik występuje jako pełnomocnik nabywcy. Podstawę opodatkowania może bowiem stanowić jedynie wartość otrzymanego świadczenia wzajemnego, tj. świadczenia, które sprzedający faktycznie otrzymał do kupującego w zamian za sprzedany towar. więcej »
 • 24-12-2014Wprowadzanie towarów do obrotu będzie łatwiejsze
  Działalność związana z wprowadzaniem towarów do obrotu będzie prostsza – obowiązki dotyczące oznaczania towarów zostaną złagodzone. Wprowadzenie ułatwień przewiduje nowela ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wejdzie w życie w styczniu. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »