Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Obowiązki pracowników

 • 17-01-2019ZUS: Nowe obowiązki przebywającego na zwolnieniu lekarskim
  Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. więcej »
 • 17-02-2015Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
  Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. więcej »
 • 23-07-2012Obowiązek informowania pracodawcy o ciąży
  Pytanie: Od dwóch miesięcy jestem w ciąży. Czy mam obowiązek poinformować o tym pracodawcę? Boję się, że gdy to zrobię, stracę pracę. więcej »
 • 11-08-2010Abonamenty medyczne – fiskus upomni się o podatek
  Interpelacja nr 16702 do ministra finansów w sprawie zaległego podatku dochodowego za abonament zdrowotny więcej »
 • 08-09-2009Praca w Norwegii, miejsce zamieszkania w Polsce
  Zapytanie nr 3909 do ministra finansów w sprawie wyjaśnienia sytuacji osoby zatrudnionej u pracodawcy polskiego na terenie Norwegii więcej »
 • 19-08-2009Odszkodowanie od pracownika porzucającego pracę
  Interpelacja nr 10464 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy, jeżeli skutkiem tego są straty pracodawcy więcej »
 • 13-08-2009Koszty uzyskania przychodu pracowników pracujących za granicą
  Pytanie: Polska spółka wysyła swoich pracowników do pracy za granicą w posiadanych tam oddziałach. Wynagrodzenie pracownika za pracę za granicą będzie tam podlegało opodatkowaniu. W jaki sposób należy naliczać koszty uzyskania przychodu, które zostaną pracownikowi wykazane w informacji PIT-11? więcej »
 • 03-10-2008Przedłużenie delegacji
  Niekiedy już po wydaniu polecenia wyjazdu służbowego lub wręcz w trakcie takiego wyjazdu zachodzą okoliczności powodujące konieczność skrócenia lub wydłużenia delegacji. Należy uznać, że pracodawca może zmienić wydane wcześniej polecenia wyjazdu służbowego w tym zakresie, a pracownik będzie zobowiązany do realizacji takiego „polecenia zmieniającego”. więcej »
 • 01-10-2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
  Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. więcej »
 • 11-09-2008Kiedy można pracować w drugiej firmie
  Pytanie: Czy można w umowie o pracę zawrzeć zapis, zgodnie z którym pracownik nie może wykonywać w okresie zatrudnienia jakiejkolwiek dodatkowej pracy w innej firmie? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »