Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Obowiązki podatników

 • 13-06-2019Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego
  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadza regulacje, obejmujące zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej "CEIDG") oraz kontynuowania działalności gospodarczej, wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. więcej »
 • 19-03-2019Opodatkowanie pracy – Polska ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów
  Skomplikowane regulacje i procedury związane z podatkami dotyczącymi pracy to jedna z bardziej uciążliwych dla biznesu barier – wynika z analizy opublikowanej przez amerykański think tank Tax Foundation. Polska należy do kilku krajów europejskich, gdzie system opodatkowania pracy jest najbardziej skomplikowany. Najbardziej korzystne dla biznesu systemy obowiązują natomiast w Luksemburgu i Norwegii. więcej »
 • 26-11-2014Likwidacja działalności u podatnika PIT
  Na przedsiębiorcach będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy likwidują działalność gospodarczą, spoczywa obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku oraz – w zależności od tego, czy była prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy księgi rachunkowe – spisu z natury lub inwentaryzacji. więcej »
 • 25-11-2014Likwidacja działalności – obowiązki podatnika VAT
  Na niektórych przedsiębiorcach, którzy likwidują działalność gospodarczą, spoczywa obowiązek sporządzenia spisu z natury. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) dotyczy on podatników: będących spółką cywilną albo spółką handlową niemającą osobowości prawnej (tj. spółką jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną), w przypadku rozwiązania spółki, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. więcej »
 • 21-11-2014Likwidacja działalności a obowiązki podatnika VAT
  Pytanie podatnika: W okresie do dwóch miesięcy Wnioskodawca zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. Wnioskodawca planuje wynajmować lokal niemieszkalny innej osobie na cele jej działalności już jako osoba fizyczna. Czy Wnioskodawca powinien - natychmiast po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej - zgłosić Naczelnikowi Urzędu zaprzestanie działalności na formularzu VAT-Z, czy poczekać z tym działaniem na rozstrzygnięcie co do wynajmu? więcej »
 • 08-11-2013Płatnik kontra podatnik. Kto odpowiada za podatek?
  Interpelacja nr 20858 do ministra finansów w sprawie solidarnej odpowiedzialności podatnika i płatnika podatku za zapłatę niektórych zobowiązań podatkowych więcej »
 • 11-03-2013Prawa i obowiązki podatnika
  Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych - w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, które nam - jako podatnikom - przysługują oraz obowiązków, które musimy wypełniać. więcej »
 • 11-01-2012Podatki 2012: Nowe zasady aktualizacji danych podatników
  Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych. Ponadto, od początku tego roku osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności, nie będą już musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym zmian danych, które zawiera rejestr PESEL, tj. np. zmianę nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Zmianę pozostałych danych będzie można zgłosić na druku ZAP-3, a także na druku PIT przy okazji rozliczenia rocznego. więcej »
 • 28-02-2011Ustawa o deregulacji przyjęta, możliwe przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę
  Sejm przyjął ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Posłowie ostatecznie nie zaakceptowali zgłoszonej przez PSL podczas drugiego czytania poprawki, która miała uniemożliwić przekształcanie spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. O jej odrzucenie apelowała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.   więcej »
 • 28-02-2011Projekt dalszego ograniczenia obowiązków firm
  Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych (OI) oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe przepisy mają poszerzyć sferę wolności gospodarczej. Zaproponowana redukcja 50 obowiązków informacyjnych może przynieść przedsiębiorcom oszczędności rzędu 3,14 mld rocznie - szacuje resort.   więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »