Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Obligacje

 • 17-09-2018Faktury lepszą inwestycją od obligacji?
  Faktury z odroczonym terminem płatności stają się coraz popularniejszą alternatywą m.in. dla obligacji korporacyjnych – twierdzą firmy z branży faktoringowej. W niektórych przypadkach rentowność takich instrumentów sięga nawet 10-20 proc. Z badań Krajowego Rejestru Długów wynika, że zatory płatnicze są w Polsce nadal jedną z głównych barier dla przedsiębiorców. więcej »
 • 09-05-2017MF ostrzega przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji
  Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). więcej »
 • 02-03-2016Wygaśnięcie zobowiązań z tytułu obligacji
  Jak wynika ze stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, umorzenie obligacji w związku z dokonaniem połączenia emitenta z obligatariuszem nie powoduje powstania przychodu na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). więcej »
 • 25-02-2016Koszty uzyskania przychodów. Emisja obligacji
  W toku prowadzenia działalności gospodarczej od zawsze nieodzownym elementem towarzyszącym jest kapitał występujący pod zróżnicowaną postacią. Jednostki gospodarcze albo dysponują własnym źródłem kapitału, albo starają się pozyskać kapitał z zewnątrz. Jeszcze 10 lat temu głównym źródłem pozyskiwania kapitału były pożyczki, kredyty, leasing. Wraz z rozwojem świadomości gospodarczej firmy coraz częściej sięgają po nowoczesne formy pozyskiwania kapitału w postaci m.in. instrumentów finansowych. Jedną z dostępnych form instrumentów finansowych funkcjonujących na rynku kapitałowym jest emisja obligacji. więcej »
 • 28-11-2011Podatek u źródła od dochodów z obligacji i listów zastawnych
  Dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce - wyjaśnił Minister Finansów. więcej »
 • 01-03-2011Unijne obligacje infrastrukturalne – projekt Europa 2020
  Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat wprowadzenia obligacji na sfinansowanie projektu Europa 2020, którego celem jest zwiększenie nakładów na inwestycje zgodne z unijnymi priorytetami rozwoju do końca obecnej dekady. Obligacje mają pomóc prywatnym firmom na rynku kapitałowym w przyciągnięciu środków od takich inwestorów jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.   więcej »
 • 21-01-2011WSA: Odsetki z lokaty nie są przychodem z działalności
  Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy wyłącznie takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie przez spółkę wolnych środków na lokatach pieniężnych i w obligacje powoduje, iż środki nie służą działalności gospodarczej a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego. więcej »
 • 20-09-2010Emisja euroobligacji
  Ministerstwo Finansów za pośrednictwem banków Barclays Capital, ING Bank NV, Societe Generale oraz UniCredit Bank AG przeprowadziło emisję 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro. Wartość emisji to 1 mld euro. więcej »
 • 29-07-2010Obligacje pięciu banków spółdzielczych na GPW
  Na rynku obligacji Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych zadebiutowały obligacje pięciu banków spółdzielczych: Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej i Spółdzielczego Banku Rozwoju z Siedzibą w Szepietowie. Według prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego pojawienie się polskiej spółdzielczości na warszawskiej giełdzie to historyczne wydarzenie. więcej »
 • 12-07-2010MF emituje obligacje dolarowe
  Ministerstwo Finansów poinformowało, że dokonano wyceny 5-letniej obligacji benchmarkowej nominowanej w dolarach amerykańskich o wartości nominalnej 1,5 mld dol. Obligacje nabyło ponad trzystu inwestorów. Konsorcjum emitującym obligacje kierują banki Barclays Capital, HSBC i Nomura. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »