Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » obcokrajowiec

 • 23-05-2018NSA. Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca
  Posłużenie się w przepisach określeniem "podatnik niemający/nieposiadający siedziby" należy odnosić zarówno do podatników, prowadzących działalność gospodarczą w formie jednostek organizacyjnych, jak i jako osoby fizyczne. WSA trafnie odniósł pojęcie siedziby działalności gospodarczej osoby fizycznej do miejsca, z którego osoba ta kieruje taką działalnością (zarządza prowadzonym przedsiębiorstwem). Nie ulega wątpliwości, że miejscem tym jest miejsce zamieszkania wnioskodawcy, które znajduje się poza terytorium Polski. Tym samym do takiego podatnika nie można było zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 17-02-2017Zatrudnianie cudzoziemców będzie łatwiejsze?
  Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców więcej »
 • 26-10-2015Szkolenie bhp także dla obcokrajowców?
  Czy obcokrajowiec skierowany do pracy w Polsce powinien mieć ważne badania lekarskie i ukończone szkolenie bhp? więcej »
 • 24-03-2014Rozliczenie sprzedaży nieruchomości przez nierezydenta
  Nierezydent – osoba fizyczna, niemający miejsca zamieszkania ani pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium RP. Naczelnik którego urzędu skarbowego będzie właściwy do opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości? więcej »
 • 12-02-2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło
  Niektóre obowiązki wynikające z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. składanie zeznań rocznych – dotyczą także cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiąganych przez nich dochodów (przychodów) zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia. więcej »
 • 06-11-2012Zatrudnienie na podstawie Karty Polaka
  Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę? więcej »
 • 31-10-2012Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne
  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe – zgodnie z odrębnymi przepisami – w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku. więcej »
 • 23-03-2012Prowadzenie PKPiR przez obcokrajowców
  Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna, obywatel Ukrainy, mający kartę pobytu i miejsce zameldowania (zamieszkania) w Polsce, może w związku z zarejestrowaną w Polsce pozarolniczą działalnością gospodarczą, prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »