Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nowe zamówienia dla przemysłu - statystyka

 • 24-03-2011Wysoki wzrost nowych zamówień dla przemysłu w UE
  W styczniu bieżącego roku nowe zamówienia dla przemysłu w Unii Europejskiej wzrosły w porównaniu z tym samym miesiącem 2010 o 18,6 proc., a w strefie euro o 20,9 proc. - podał Eurostat. Z kolei w porównaniu z grudniem 2010 r. wskaźnik nowych zamówień przemysłowych wzrósł o 0,1 proc. w strefie euro i o 0,2 proc. w UE27. W Polsce wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 10 proc.   więcej »
 • 24-02-2011Wysoki wzrost zamówień dla przemysłu
  W grudniu 2010 r., w porównaniu z grudniem 2009, wielkość nowych zamówień w przemyśle wzrosła o 18,5 proc. zarówno w strefie euro, jak i w UE27 – podał Eurostat. W porównaniu z całym 2009 r. średni wskaźnik nowych zamówień wyniósł w 2010 r. 17,6 proc. w strefie euro i 17,2 proc. w UE27. W stosunku do listopada 2010 r. w strefie euro wskaźnik nowych zamówień przemysłowych ukształtował się na poziomie 2,1 proc., a w całej Wspólnocie 2,5 proc.   więcej »
 • 25-01-2011Zamówienia dla przemysłu w UE – roczny wzrost o jedną piątą
  W listopadzie, w porównaniu z październikiem 2010 r., w strefie euro wskaźnik nowych zamówień dla przemysłu wzrósł o 2,1 proc., a w UE27 o 1,6 proc. - podał Eurostat. Z kolei w porównaniu do listopada 2009 r., wskaźnik nowych zamówień w przemyśle wzrósł o 19,9 proc. w strefie euro i o 18,9 proc. w UE27.   więcej »
 • 10-01-2011Nowe zamówienia dla przemysłu w UE – lekkie przyspieszenie wzrostu
  W październiku 2010, w porównaniu do października 2009 r., wielkość nowych zamówień dla przemysłu wzrosła o 14,8 proc. w strefie euro i o 14,3 proc. w UE27 – poinformował Eurostat. W porównaniu z wrześniem 2010 r. w strefie euro wskaźnik nowych zamówień w przemyśle wzrósł o 1,4 proc., po spadku o 4,2 proc. miesiąc wcześniej. W UE27 nowych zamówień przybyło w ujęciu miesięcznym o 0,6 proc. po spadku o 2,5 proc. we wrześniu.   więcej »
 • 25-11-2010Zamówienia dla przemysłu w UE – wolniejszy wzrost
  We wrześniu tego roku, w porównaniu z wrześniem 2009, wielkość nowych zamówień w przemyśle wzrosła o 13,5 proc. w strefie euro i o 13,4 proc. w UE27 – podał Eurostat. W sierpniu roczne wskaźniki zapotrzebowania na dobra przemysłowe wynosiły odpowiednio 24,7 i 22,7 proc. We wrześniu, w porównaniu do sierpnia br., w strefie euro nowych zamówień przemysłowych ubyło o 3,8 proc., a w UE27 o 2,5 proc. W sierpniu odnotowano miesięczny wzrost o 5,1 i 3,5 proc.   więcej »
 • 26-10-2010Wysoki wzrost zamówień dla przemysłu w UE
  W sierpniu 2010 r., w porównaniu z sierpniem 2009 r., liczba nowych zamówień w przemyśle wzrosła o 24,4 proc. w strefie euro i o 22,6 proc. w UE27 – podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik nowych zamówień w przemyśle wzrósł w strefie euro o 5,3 proc. po spadku w lipcu o 1,8 proc., natomiast w UE27 miał miejsce wzrost o 3,6 proc. po spadku o 1,6 proc. w lipcu. więcej »
 • 25-08-2010Zamówienia dla przemysłu – wzrost o blisko jedną czwartą
  W czerwcu tego roku, w porównaniu z czerwcem 2009, wielkość nowych zamówień w przemyśle wzrosła o 22,6 proc. w strefie euro i o 22,5 proc. w całej Unii – podał Eurostat. Z kolei w porównaniu do maja 2010 r. w strefie euro wskaźnik zamówień w przemyśle wzrósł o 2,5 proc., po miesięcznym wzroście w maju o 4,1 proc., a w UE27 - o 2,4 proc. wobec 4-proc. wzrostu w maju. więcej »
 • 25-05-2010Nowe zamówienia w przemyśle – dalszy wzrost w UE
  W marcu, w porównaniu do lutego 2010 r., wielkość nowych zamówień dla przemysłu wzrosła w Unii Europejskiej o 5,9 proc. po wzroście o 1,1 proc. w lutym. W strefie euro wskaźnik zamówień wzrósł o 5,2 proc. wobec 1,9 proc. w lutym br. Z kolei w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 20,7 proc. w UE27 i 19,8 proc. w strefie euro. więcej »
 • 26-04-2010Nowe zamówienia w przemyśle – kolejny miesiąc wzrostu w UE
  W lutym, w porównaniu do stycznia tego roku, w strefie euro wskaźnik zamówień w przemyśle wzrósł o 1,5 proc. po spadku o 1,6 proc. miesiąc wcześniej. W całej Unii Europejskiej miesięczny wskaźnik nowych zamówień wzrósł o 1,1 proc. w lutym, po wzroście o 0,3 proc. w styczniu 2010 roku. Z kolei w porównaniu do lutego 2009 r., wartość nowych zamówień w przemyśle wzrosła o 12,2 proc. w strefie euro i o 12,7 proc. w UE27. więcej »
 • 25-01-2010UE: Liczba nowych zamówień wciąż niższa niż rok wcześniej
  W listopadzie 2009, w porównaniu do listopada 2008 r., wielkość nowych zamówień dla przemysłu spadła o 0,5 proc. w strefie euro i o 1,2 proc. w UE27 – podał Eurostat. Z kolei w porównaniu do października 2009 r. w strefie euro wskaźnik zamówień w przemyśle wzrósł o 2,7 proc. po spadku w październiku o 2,1 proc., a w całej Unii Europejskiej wskaźnik ten zwiększył się w listopadzie 2009 r. o 2,6 proc. po spadku o 1,5 proc. w październiku. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »