Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » NIK

 • 19-06-2017Badania profilaktyczne pracowników – NIK proponuje zmiany
  W polskim systemie brakuje rozwiązań prawnych, które pozwalałyby na skuteczną kontrolę lekarzy medycyny prac oraz pracodawców w kontekście zapewniania pracownikom odpowiednich badań profilaktycznych – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym NIK postuluje wprowadzenie szeregu zmian w prawie. więcej »
 • 13-06-2017Górnictwo kosztuje Polskę ok. 6 mld zł rocznie
  W latach 2007-2015 państwo polskie wsparło branżę górniczą środkami w wysokości 65,7 mld zł – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie sektor ten zapewnił środki o zbliżonej wartości z tytułu płatności publicznoprawnych. Jak ocenia NIK, w poprzednich latach nie wykorzystano szans, jakie branży górniczej dawała dobra koniunktura na węgiel kamienny. więcej »
 • 12-06-2017Ściąganie zaległości podatkowych – NIK pozytywnie o działaniach MF
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła podejmowane przez Ministerstwo Finansów działania monitorując, nadzorcze, organizacyjne i legislacyjne w obszarze zabezpieczania interesów Skarbu Państwa przy egzekucji administracyjnej. Jak wskazuje równocześnie NIK, zaległości podatkowe wciąż rosną, a wśród nich coraz częściej znajdują się zaległości niemożliwe do wyegzekwowania. więcej »
 • 12-04-2017Zamówienia publiczne – klauzule społeczne z licznymi nieprawidłowościami
  Przy stosowaniu tzw. klauzul społecznych często dochodzi do nieprawidłowości, w tym m.in. nierzetelnego przygotowania zamówień oraz braku należytego nadzoru nad realizacją umów – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Izba we wnioskach pokontrolnych postuluje np. podawanie w ogłoszeniach informacji o zastosowanych klauzulach. więcej »
 • 23-03-2017Państwowe rejestry z licznymi problemami
  Wdrożenie z początkiem marca 2015 r. centralnego Systemu Rejestrów Państwowych ujawniło cały szereg niezgodności w danych o polskich obywatelach – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Stwierdzono również, że zarządzanie bezpieczeństwem systemu do tej pory nie zostało kompleksowo zorganizowane. więcej »
 • 03-03-2017NIK postuluje zmiany w Prawie zamówień publicznych
  Polska potrzebuje nowego Prawa zamówień publicznych (PZP), które uwzględniałoby doświadczenia z ostatnich 10 lat funkcjonowania w Polsce systemu zamówień publicznych – twierdzi prezes Najwyższej Izby Kontroli. Krzysztof Kwiatkowski proponuje kompleksową reformę, która w założeniu miałaby pomóc w walce z nadużyciami. więcej »
 • 30-01-2017Podatki 2017: Wyższe kary za wyłudzenia VAT już od 1 marca
  Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu nowelizację zaostrzającą odpowiedzialność karną za wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT). Nowe regulacje wejdą w życie już z początkiem marca br. i będą dotyczyć głównie nieprawidłowości związanych z wystawianiem tzw. fikcyjnych faktur. więcej »
 • 16-11-2016Outsourcing pracowniczy pod lupą NIK
  Państwo nie potrafi sobie poradzić z nieprawidłowościami w zakresie tzw. outsourcingu pracowniczego – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Inspektorzy NIK wskazują, że organy państwa nie są przygotowane, by skutecznie zwalczać nieprawidłowości, w tym np. proceder niepłacenia składek ubezpieczeniowych. więcej »
 • 14-10-2016Polsce brakuje spójnego systemu promocji gospodarczej – twierdzi NIK
  Polsce brakuje spójnego systemu promocji gospodarczej – wynika z nowego raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Izba postuluje budowę od podstaw nowego systemu promocji, który byłby oparty na odrębnej strategii i kreowany przez jeden podmiot. więcej »
 • 22-09-2016Dotacje na ochronę przyrody z wieloma nieprawidłowościami – raport NIK 
  Funkcjonujący w Polsce system przyznawania dotacji na działania dotyczące ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej jest nastawiony na uzyskiwanie i wydawanie środków unijnych i krajowych, ale nie zapewnia dbałości o jakość projektów – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Liczne nieprawidłowości dotyczą m.in. ewidencji finansowo-księgowej.  więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »