Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » nieważność czynności

  • 13-09-2017Opodatkowanie VAT nieważnej umowy w ocenie sądów
    Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) przepisów tej ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zapis taki stanowi deklarację ustawodawcy mówiącą, że budżet państwa nie powinien czerpać zysków z czynności niepożądanych ze społecznego punktu widzenia lub jednoznacznie prawem zakazanych. Opodatkowanie (nie tylko podatkiem od towarów i usług, lecz jakimkolwiek) mogłoby stworzyć wrażenie legalizacji zachowań takich jak np. handel narkotykami, stręczycielstwo, prostytucja, czyli przestępczych lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. więcej »
  • 31-05-2013Nieważność czynności upadłego dotyczących mienia wchodzącego w skład masy upadłości
    Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec którego upadły utracił prawo zarządu, są nieważne. Z treści powyższego artykułu wynika, iż dotyczy on wszelkich sytuacji w których upadły pomimo pozbawienia go prawa zarządu dokonuje czynności prawnej. Będzie to zarówno wtedy, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, jak i wtedy, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz sąd nie ustanowił zarządu własnego upadłego lub gdy podjęte czynności odnoszą się do tych części mienia, które zostały spod zarządu upadłego wyłączone. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »