Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » nieważność

 • 02-01-2020NSA: Nie można stwierdzić nieważności decyzji niedoręczonej stronie
  Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej jest możliwe jedynie w stosunku do decyzji ostatecznej, która została skutecznie wprowadzona do obrotu prawnego i w tym obrocie występuje. Z tego powodu nie można stwierdzić nieważności decyzji prawnie nieistniejącej, np. niedoręczonej stronie postępowania. więcej »
 • 15-12-2016Nieważność czynności prawnej a nieodpłatne świadczenie w PIT
  Tezy: Nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361) odstąpienie przez bank od żądania od kredytobiorcy świadczeń wynikających z nieważnej czynności prawnej. więcej »
 • 11-12-2014Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności
  Podatnik składa równocześnie dwa wnioski o wszczęcie nadzwyczajnego trybu postępowania (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności). Mając na uwadze fakt, iż tryby te są niekonkurencyjne, w jakiej kolejności winny one być rozpatrzone przez organ? Czy należy patrzeć przez pryzmat skutków prawnych, jakie wywołują decyzje wydane w tych trybach? więcej »
 • 01-12-2014Postępowanie podatkowe. Stwierdzenie nieważności
  Teza: Do postanowień wydanych w trybie art. 274 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) nie stosuje się trybu nadzwyczajnego jakim jest stwierdzenie nieważności uregulowane w rozdziale 18 Działu IV tej ustawy. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »