Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nieściągalność wierzytelności

 • 08-04-2016Nieściągalna wierzytelność będzie kosztem w kwocie brutto
  NSA w niedawnym wyroku zaprezentował korzystne dla podatników stanowisko. Potwierdził, że nieściągalna wierzytelność może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w kwocie brutto, zawierającej podatek od towarów i usług. więcej »
 • 20-03-2014Przejrzyj stare wyroki – możesz zaoszczędzić na podatkach
  Pytanie: Prowadząc działalność udzielam kredytów kupieckich. Niestety – nie wszyscy dłużnicy regulują swoje należności. Część spraw trafia do sądów, ale mimo zapadających wyroków i prowadzonych egzekucji część należności pozostaje niespłacona. Porządkując starą dokumentację znalazłem kilka spraw, w których egzekucja nie przyniosła efektów, a postępowania egzekucyjne były umarzane. Sprawy te są dość stare, wierzytelności pochodzą z lat 2008 i późniejszych. Czy mogę je w tej chwili zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? - nie zrobiłem tego w latach, w których orzekano nieskuteczność egzekucji. więcej »
 • 05-02-2013Korekta VAT w przypadku niezapłaconych faktur
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może skorygować cały podatek należny wynikający z faktur wystawionych na rzecz dłużnika, jeśli zachowane zostaną wymogi, o których mówi art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 11-06-2012Transakcje na rynku wierzytelności i podatki: Odpisy aktualizujące
  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona. więcej »
 • 27-02-2012Wierzytelności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i postanowienia sądu o umorzeniu postępowania w sprawie nakazu zapłaty Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwotę netto niezapłaconych faktur? więcej »
 • 05-01-2012Gdy kontrahent nie płaci
  Interpelacja nr 241 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od niezapłaconych faktur więcej »
 • 14-12-2011Ulga na złe długi przy płatności w ratach
  Z uzasadnienia WSA: W przypadku ustalenia w umowie, iż płatność ma następować w ratach, o uprawdopodobnieniu nieściągalności części wierzytelności można mówić dopiero po upływie 180 dni od płatności każdej raty. więcej »
 • 18-05-2011Czas działa na korzyść dłużnika
  Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm więcej »
 • 02-12-2010Podatek od nieruchomości: Problemy gmin z egzekucją
  Interpelacja nr 19104 do ministra finansów w sprawie problemów miast grodzkich z narastającymi zaległościami z tytułu nieuiszczonych podatków i opłat lokalnych więcej »
 • 19-05-2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących
  Pytanie podatnika: W którym roku odpis aktualizujący będzie kosztem uzyskania przychodu? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »