Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Niepełnosprawni

 • 24-11-2011Zabudowę balkonu można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej
  Wydatek na zabudowę balkonu można zakwalifikować do wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16.06.2011 r., sygn. ITPB2/415-283/11/MM. więcej »
 • 03-06-2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON. więcej »
 • 02-06-2011Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
  Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Czas pracy Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - zgodnie z unormowaniem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2011 r. - mogą pracować jedynie do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. więcej »
 • 18-05-2011Renta z tytułu niezdolności do pracy
  Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: • jest niezdolny do pracy, • ma wymagany - odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,  • niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) okresach składkowych lub nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. więcej »
 • 24-03-2011Kiedy wydatki na operację można odliczyć w PIT
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni i Jej małżonek jako rodzice mający na utrzymaniu niepełnosprawnego uczącego się syna mogą skorzystać z odliczenia od dochodów za 2010 r., wydatku poniesionego na zabieg neurochirurgiczny polegający na usunięciu zniekształcenia tętniczo-żylnego w strukturach prawego płata potylicznego mózgu w ramach ulgi rehabilitacyjnej jako wydatku na zabiegi rehabilitacyjne? więcej »
 • 18-03-2011Ulga prorodzinna na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko
  Pytanie: Mam niepełnosprawną 32-letnią córkę, która ma orzeczoną całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji i wymaga całodobowej opieki drugiej osoby. Jestem jej jedynym opiekunem. Córka otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, przyznany na podstawie decyzji ZUS oraz rentę, która nie przekracza kwoty 9.120 zł. Czy jako matce opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem przysługuje mi ulga z tytułu wychowywania dziecka? więcej »
 • 16-03-2011Osoba częściowo niezdolna do pracy może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej
  Interpelacja nr 20310 do ministra finansów w sprawie wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne więcej »
 • 04-03-2011Komputer jako urządzenie niezbędne w rehabilitacji
  Pytanie: Kupiłam komputer wraz z oprogramowaniem dla niepełnosprawnej córki (umiarkowany stopień niepełnosprawności), która jest na moim utrzymaniu. Komputer jest niezbędny do nauki córki, która od 2006 r. ma indywidualne nauczanie. Z uwagi na częste, długotrwałe pobyty w szpitalach, rekonwalescencje, zabiegi rehabilitacyjne i bardzo częste choroby z uwagi na brak odporności, córka opuszcza zajęcia w szkole, więc jedynym sposobem nadgonienia zaległości i normalne nauki jest pomoc komputera. Zgodnie z zaleceniem lekarza córka może siedzieć, stać i chodzić tylko przez parę godzin na dobę, dlatego też większość nauki odbywa się z pozycji leżącej. Czy mogę odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej wspomniany komputer wraz z oprogramowaniem? więcej »
 • 02-03-2011Świadczenie pielęgnacyjne nie dla małżeństw
  Interpelacja nr 20178 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych więcej »
 • 25-02-2011PIT: Odliczenie zestawu rehabilitacyjnego w ramach ulgi
  Pytanie: Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Kupiłam zestaw rehabilitacyjny (materac, pled, poduszka). Zestaw ten służy wyłącznie do osobistego użytku i jest przystosowany do mojej niepełnosprawności. Lekarz specjalista reumatolog potwierdził, że przedmiotowy sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji i ułatwi mi wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Czy mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup tego zestawu rehabilitacyjnego (materac, pled, poduszka)? więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »