Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nieodpłatne świadczenie usług

 • 21-09-2020Jak udokumentować usługi wykonane na własne potrzeby?
  Generalną zasadą VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpłatnego świadczenia usług. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.  więcej »
 • 08-10-2012Nieodpłatne przechowywanie towarów kontrahenta a przychód w CIT
  Pytanie podatnika: Spółka zamierza zawrzeć z kontrahentem umowę na dostawę towarów. Kontrahent zobowiązany będzie do utrzymywania określonych w umowie zapasów towarów i dostarczania ich na żądanie Spółki w celu zapewnienia ciągłości produkcji. W tym celu Spółka i kontrahent zamierzają wprowadzić do umowy zapis, zgodnie z którym Spółka zobowiąże się wydzielić powierzchnię magazynową do przechowywania towarów dostarczanych przez kontrahenta. Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowej oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta? więcej »
 • 11-05-2012Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
  Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek? więcej »
 • 16-04-2012VAT: Nieodpłatne świadczenie usług pomocy prawnej
  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieodpłatnych usług prawnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia: więcej »
 • 15-11-2011Nieodpłatne sprawowanie funkcji członka zarządu a CIT
  W praktyce bardzo często zdarza się, że w ramach dużych grup kapitałowych deleguje się osoby do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce zależnej. W wielu przypadkach osoby takie otrzymują jedynie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonywanych na rzecz spółki dominującej nie pobierając odrębnego wynagrodzenia za wykonywane funkcje dla spółki zależnej. więcej »
 • 13-10-2011Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej nie podlega VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako adwokat wykonuje zawód w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej. Czy usługa, świadczona poza siedzibą kancelarii, w postaci prostej porady prawnej świadczona na rzecz osób niezamożnych, które złożą pisemne oświadczenie w trybie § 3 ust 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, stanowi dla Wnioskodawcy osobiście lub kancelarii Wnioskodawcy przychód, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy jest taka usługa opodatkowana podatkiem VAT? więcej »
 • 17-02-2011Darowizna na rzecz OPP nie podlega VAT
  Pytanie podatnika: Czy przekazanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »