Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » nieodpłatne świadczenie

  • 15-12-2016Nieważność czynności prawnej a nieodpłatne świadczenie w PIT
    Tezy: Nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361) odstąpienie przez bank od żądania od kredytobiorcy świadczeń wynikających z nieważnej czynności prawnej. więcej »
  • 22-03-2013Pomoc otrzymana od organizacji charytatywnych – skutki podatkowe
    Osoby korzystające z pomocy fundacji lub innych organizacji charytatywnych muszą pamiętać, że w niektórych przypadkach będą zobowiązane do zapłaty podatku od otrzymanego wsparcia. Rodzaj podatku oraz jego wysokość uzależnione są od charakteru otrzymanego wsparcia. więcej »
  • 12-10-2012Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy użyczenia
    Użyczenie jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 710–719 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.). Zgodnie z art. 710 K.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »