Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Nieodpłatne przeniesienie prawa własności

  • 10-09-2012Opłata planistyczna w przypadku nieodpłatnego zbycia nieruchomości
    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w przepisie, który ustanawia opłatę planistyczną, wskazuje jakie okoliczności muszą zaistnieć aby mogła być ona naliczana:  „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości". Wiele wątpliwości budzi określenie „zbycie”, czy zamiana, darowizna własności lub prawa użytkowania wieczystego to nieodpłatne formy zbycia? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »