Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » NFZ

 • 15-10-2010Refundacja leków – KIG krytykuje propozycje zmian
  Nie ma pewności, że projektowana regulacja zapewni większą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów i zmniejszy wysokość ponoszonych przez nich dopłat – tak Krajowa Izba Gospodarcza ocenia przekazany do społecznych konsultacji projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Organizacja obawia się, że zmiany w zasadach refundacji leków zostaną przeprowadzone kosztem przedsiębiorców. więcej »
 • 13-10-2010Finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – będą zmiany
  Usprawnienie zarządzania listami oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazywanie wszystkich środków dotacji celowej ministra zdrowia wyłącznie na świadczenia opieki zdrowotnej dla nieubezpieczonych, możliwość dochodzenia na drodze administracyjnej roszczeń z tytułu popełnionych błędów medycznych – to najważniejsze rozwiązania, które znalazły się w uchwalonej przez rząd pierwszej części pakietu ustaw zdrowotnych. więcej »
 • 30-07-2010NFZ traci na badaniach klinicznych
  Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, publiczne szpitale kliniczne, zamiast zarabiać na komercyjnych badaniach zlecanych przez producentów leków i sprzętu medycznego, tylko ponosiły ich koszty. Wynikające z tego straty Narodowego Funduszu Zdrowia są trudne do oszacowania. Kontrola dotycząca jedynie ułamka takich badań wykazała, że NFZ niesłusznie obciążono kwotą 3,7 mln zł. NIK sprawdziła 13 spośród 43 funkcjonujących w Polsce szpitali klinicznych (SPSK). więcej »
 • 20-07-2010Opłaty za dodatkowe świadczenia w szpitalach bezprawne?
  W szpitalach bezprawnie są pobierane opłaty za świadczenia medyczne od ubezpieczonych pacjentek – alarmuje NIK. Izba skontrolowała oddziały położnicze i neonatologiczne w wybranych szpitalach. Według kontrolerów, wciąż mają one problemy z opieką nad matką i noworodkiem. Na oddziałach brakuje lekarzy opiekujących się noworodkami oraz nowoczesnego sprzętu. Bez kompleksowych regulacji matki i noworodki nadal skazani będą na prowizorkę. więcej »
 • 26-04-2010Recepty na tańsze leki: Możliwe finansowe zachęty ze strony władz publicznych
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że organy administracji publicznej mogą zachęcać lekarzy do przepisywania tańszych produktów leczniczych za pomocą korzyści finansowych. Ogłoszona wykładnia unijnej dyrektywy w sprawie produktów leczniczych stosowanych u ludzi dotyczy sporu Stowarzyszenia Brytyjskiego Przemysłu Farmaceutycznego z brytyjską Agencją Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych, ale ma zastosowanie do podobnych przypadków w całej UE. więcej »
 • 19-01-2010KIG: Nierealistyczne wymagania wobec ZOZ-ów
  Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, należy wydłużyć okres dostosowawczy obowiązujący zakłady opieki zdrowotnej w zakresie technicznych i sanitarnych warunków świadczenia usług. W obecnej sytuacji finansowej ZOZ-ów proponowane przez Ministerstwo Zdrowia terminy spowodują drastyczne zmniejszenie liczby placówek, w tym praktyk pielęgniarek i położnych, spełniających warunki kontraktowania świadczeń medycznych w NFZ – ostrzega KIG. więcej »
 • 27-11-2009NFZ płaci za świadczenia ponad limit bez podstawy prawnej
  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała sprawozdanie z badania realizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za ubiegły rok. Według kontrolerów, NFZ płaci bez podstawy prawnej za wykonane ponad limit zabiegi i badania. Ani minister zdrowia, ani prezes NFZ nie zrobili do tej pory nic, aby sprawę uregulować – stwierdza NIK. więcej »
 • 31-07-2009UOKiK karze NFZ
  Narodowy Fundusz Zdrowia nadużył swojej pozycji, ustalając kryteria oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem UOKiK przyjęta przez Fundusz interpretacja ustawowego pojęcia ciągłość udzielanych świadczeń  faworyzuje jego dotychczasowych kontrahentów kosztem potencjalnych nowych świadczeniodawców. NFZ musi zapłacić ponad 1,14 mln zł kary. więcej »
 • 27-02-2009NFZ na razie bez problemów
  Szef Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że styczniowe wpływy do budżetu tej instytucji były zgodne z planem, nie wykluczył jednak pojawienia się braków finansowych w kolejnych miesiącach w efekcie spowolnienia gospodarczego. Według minister zdrowia, jeśli pesymistyczne prognozy się potwierdzą, NFZ powinien zaciągnąć kredyty na finansowanie świadczeń zdrowotnych. więcej »
 • 24-10-2008Lewiatan o pakiecie zdrowotnym przyjętym przez Sejm
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że obligatoryjność przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz) w spółki prawa handlowego jest najważniejszym punktem reformy uchwalonej przez Sejm. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »