Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 • 06-05-2010NIK: Działalność TBS wymaga korekty
  Mniej niż 25 proc. przychodów Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) pochodziło z najmu, mimo że budowanie i wynajem lokali powinno być ich podstawową działalnością – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Dodatkowa działalność podejmowana przez Towarzystwa (np. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi), choć zgodna z prawem, u większości (60 proc.) przynosiła straty. Na dodatek nie wiadomo, czy osoby wynajmujące tanie mieszkania od TBS wciąż mają do tego prawo, bo wiele Towarzystw tego nie weryfikuje. więcej »
 • 06-05-2010NIK: Polska może nie zdążyć z modernizacją oczyszczalni ścieków
  Istnieje ryzyko, że Polska nie wywiąże się w terminie, czyli do 2015 roku, ze zobowiązań w dziedzinie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji, przyjętych w momencie wstępowania do Unii Europejskiej – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Konieczność zapłaty kary i zwrócenia środków na nieukończone terminowo inwestycje może oznaczać podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków. więcej »
 • 11-03-2010Braki w wyszkoleniu kierowców autobusów i ciężarówek
  Prawie jedna dziesiąta kierowców autobusów i ponad 17 proc. kierowców samochodów ciężarowych, którzy prawo jazdy uzyskali w ciągu ostatnich dwóch lat, jeździ w Polsce bez pełnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu – ocenia NIK. Izba sprawdziła jak administracja rządowa radzi sobie z organizacją szkoleń dla kierowców autobusów i ciężarówek. Kontrola objęła okres od 2007 do maja 2009 r. więcej »
 • 04-03-2010NIK: Nieskuteczna restrukturyzacja Grupy PKP
  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła system gospodarowania majątkiem w Grupie PKP w okresie od 2007 do I połowy 2009 r. Kontrolą objęto 5 spośród 9 spółek o największych przychodach ze sprzedaży: PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo SA, PKP Energetyka SA, PKP Intercity SA, a także działalność Ministerstwa Infrastruktury. Według NIK, po 8 latach reform i 3 programach naprawczych zadłużenie Grupy PKP na koniec 2008 r. wynosiło 6,8 mld zł. Spółki Grupy mają fatalne wyniki finansowe. Do tej pory nie przekazano im należnego majątku, a one same działają w ramach jednej struktury, co wyklucza ich konkurencyjność. więcej »
 • 19-02-2010Bank Światowy współpracuje z NIK
  Najwyższa Izba Kontroli udostępniła delegacji Banku Światowego wyniki kontroli dotyczących dwóch współfinansowanych przez tę instytucję projektów. Bank zamierza także wykorzystać wiedzę NIK na temat wydatkowania w Polsce publicznych pieniędzy w ramach systemu zamówień publicznych. więcej »
 • 02-02-2010NIK: Koszty remontów w zakładach górniczych zawyżone o setki milionów złotych
  Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki badania gospodarki remontowej prowadzonej przez podmioty górnicze, którym zostały objęte: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Zamówień Publicznych oraz 13 przedsiębiorstw, zakładów wydobywczych i naprawczych wykorzystujących środki Skarbu Państwa. Kontrolerzy stwierdzili, że doszło do zawyżenia kosztów remontów urządzeń górniczych o setki milionów złotych. Powodem nieprawidłowości był zapis w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r., który dostęp do napraw maszyn górniczych umożliwił wyłącznie ich producentom. Rozwiązanie takie znalazło się w § 428, do którego autorstwa nikt nie chce się przyznać. więcej »
 • 21-01-2010Z winy urzędników przedawniają się opłaty za korzystanie ze środowiska
  Z powodu opieszałego egzekwowania opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska należności te ulegają przedawnieniu – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z kolei powiaty i gminy, zamiast wydawać środki z funduszu - jak stanowi prawo - na poprawę jakości wód i powietrza, przeznaczyły ponad 28 mln zł m.in. na remonty dróg. więcej »
 • 07-01-2010NIK: Państwo jest biernym właścicielem
  Według Najwyższej Izby Kontroli, państwo źle nadzoruje spółki, których jest właścicielem. Rola przedstawicieli Skarbu Państwa ogranicza się jedynie do wdrażania ogólnych wskazań zapisanych w rządowych programach restrukturyzacji i prywatyzacji całych branż. Nie jest prowadzona na bieżąco analiza ekonomiczno-finansowej sytuacji firm. Dobremu zarządzaniu nie sprzyja częsta wymiana członków rad nadzorczych oraz częste zmiany w zarządach spółek. Aktywności na polu zmian kadrowych nie towarzyszy aktywność w formułowaniu strategii rozwoju poszczególnych spółek. więcej »
 • 18-12-2009NIK: Jak Polska walczy z ociepleniem klimatu?
  Najwyższa Izba Kontroli zbadała stan wdrażania przez Polskę zobowiązań wynikających z konwencji klimatycznej, protokołu z Kioto i dyrektywy UE. Kontrolą objęto lata 2006-2008. Wynika z niej, że Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie i redukuje jego emisję pięciokrotnie szybciej, niż wymaga protokół z Kioto. Największym wyzwaniem w dziedzinie ochrony klimatu na najbliższe lata, obok inwestowania w odnawialne źródła energii, będzie opanowanie biurokratycznego chaosu – ocenia NIK. więcej »
 • 15-12-2009NIK: Gorsza jakość usług Poczty Polskiej
  Najwyższa Izba Kontroli zbadała 50 jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej pod kątem dostępności i jakości usług oraz przepływów finansowych. Kontrola objęła okres od 2006 do III kwartału 2008 r. Wynika z niej, że Poczta Polska coraz gorzej traktuje swoich klientów: trudniej dostać się do urzędów pocztowych, bo ich liczba co roku maleje, przesyłki narażone są na zniszczenie lub zgubienie, a ich doręczenie trwa zbyt długo. Kluczowe inwestycje opóźniają się, a sytuacja ekonomiczna spółki pogarsza się z roku na rok. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »