INDEKS TEMATYCZNY » Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 • 09-08-2010
  Potrzeba 3,6 mld zł na remont wojskowych nieruchomości
  Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli 72 proc., czyli ponad 15 tys. budynków wojskowych jest w złym stanie technicznym. Niektóre wręcz zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Na poprawę stanu tych obiektów potrzeba prawie 3,6 mld zł. NIK, kontrolując wojskowe nieruchomości, wysłała 8 zawiadomień do organów ścigania (w tym 3 do prokuratury) o niegospodarności, łamaniu prawa i podejrzeniu korupcji. Kontrolerzy podkreślają, że wojsko powinno szybciej pozbywać się zbędnych nieruchmości. więcej »
 • 30-07-2010
  NFZ traci na badaniach klinicznych
  Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, publiczne szpitale kliniczne, zamiast zarabiać na komercyjnych badaniach zlecanych przez producentów leków i sprzętu medycznego, tylko ponosiły ich koszty. Wynikające z tego straty Narodowego Funduszu Zdrowia są trudne do oszacowania. Kontrola dotycząca jedynie ułamka takich badań wykazała, że NFZ niesłusznie obciążono kwotą 3,7 mln zł. NIK sprawdziła 13 spośród 43 funkcjonujących w Polsce szpitali klinicznych (SPSK). więcej »
 • 20-07-2010
  Państwowej poligrafii grozi likwidacja
  Według Najwyższej Izby Kontroli, zakłady poligraficzne będące spółkami Skarbu Państwa nie potrafią przeprowadzić skutecznej restrukturyzacji i stać się konkurencyjnymi firmami w swoim sektorze. Błędne decyzje zarządów oraz nieskuteczny nadzór kolejnych ministrów doprowadziły do zredukowania majątku drukarni o ponad 90 mln zł. Dziś w większości nieefektywne i nierentowne wciąż czekają na inwestorów i mogą się nie doczekać. więcej »
 • 09-07-2010
  Likwidatorzy przedsiębiorstw państwowych pod lupą NIK
  Opieszałość, niegospodarność oraz nieprawidłowości przy sprzedaży majątku likwidowanych firm - to główne nieprawidłowości w działaniach likwidatorów przedsiębiorstw państwowych. Kontrolując ich pracę, NIK odkryła m.in. przypadki ukrywania przed wierzycielami pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości albo zatrudniania osób, które faktycznie nie świadczyły żadnej pracy. Najwięcej błędów popełniono w województwie śląskim. Mimo to Izba na ogół pozytywnie oceniła inicjowanie i przebieg procesów likwidacji. więcej »
 • 09-07-2010
  Urzędy niechętnie zatrudniają niepełnosprawnych
  W administracji pracuje zbyt mało osób niepełnosprawnych – wynika z najnowszej kontroli NIK. Z tego powodu wiele urzędów musi dokonywać znaczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ nie osiągnęły ustawowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych wynoszącego 6 proc.  Dotyczy to aż 91 proc. skontrolowanych przez NIK urzędów. Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy, mimo uruchomienia wielu programów mających na celu ich aktywizację zawodową. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zainicjował wprawdzie kampanię mającą zwiększyć zatrudnienie tych osób w administracji publicznej, ale nie przyniosła ona dotychczas znaczących efektów. więcej »
 • 07-07-2010
  NIK: Drogowe inwestycje w dużych miastach niewystarczające
  Najwyższa Izba Kontroli zbadała, co samorządy dużych aglomeracji miejskich robią, aby poradzić sobie z korkami na drogach i usprawnić przejazdy. Kontrola objęła osiem miast: Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Szczecin i Lublin). Z kontroli wynika, że największe miasta coraz częściej są paraliżowane przez korki, przejezdność nie ulega poprawie, mimo inwestycji i stosunkowo dużych nakładów finansowych. Mieszkańcy niechętnie korzystają z komunikacji miejskiej, bo jest zatłoczona i w dużej części przestarzała. więcej »
 • 24-06-2010
  Realizacja budżetu państwa na 2009 r. z pozytywną oceną NIK
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2009 roku - żaden z kontrolowanych urzędów nie został oceniony negatywnie. Jednocześnie jednak NIK zwraca uwagę na niebezpieczny wzrost relacji długu publicznego do PKB. Osiągnęła ona w 2009 r. 49,8 proc. Zbliżyła się tym samym do granicznego poziomu 50 proc., który oznacza konieczność wdrożenia restrykcyjnego programu oszczędnościowego. więcej »
 • 08-06-2010
  Udana restrukturyzacja cukrownictwa
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania restrukturyzacyjne Krajowej Spółki Cukrowej SA. Według NIK, realizując zadania reformy rynku cukru w Unii Europejskiej, spółka wygasiła produkcję w 16 cukrowniach, wytypowanych według racjonalnych i stabilnych kryteriów. Z kolei inwestując ponad 500 mln zł w cukrownie produkcyjne, poprawiła zdolności przerobowe, obniżyła techniczny koszt wytworzenia, zwiększyła wydajność pracy i rentowność produkcji. więcej »
 • 17-05-2010
  1 mld zł strat z powodu powodzi
  Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, stale zwiększają się straty wyrządzane przez powodzie. W ciągu ostatnich trzech lat tylko w województwach małopolskim i świętokrzyskim wyniosły one blisko miliard złotych. Mimo to nadal zaniedbywane są kontrole wałów przeciwpowodziowych, konserwacje i utrzymanie strumieni, potoków oraz przydrożnych rowów. więcej »
 • 11-05-2010
  NIK o poborze podatku dochodowego od osób fizycznych
  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2007-2008 r. oraz w I półroczu 2009 r., chociaż jednocześnie stwierdziła pewne nieprawidłowości. Celem kontroli – oprócz zbadania skuteczności postępowania organów podatkowych w zakresie poboru PIT – była także ocena nadzoru sprawowanego przez ministra finansów. Obok resortu objęła ona także 19 urzędów skarbowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY